SCORE

Název projektu anglickySmart Cities + Open Data RE-use

Popis projektu
Města pracují na zlepšení poskytování veřejných služeb  na základě inteligentních řešení založených na datech. Např. optimalizace směrování popelářských vozidel na základě údajů o poloze odpadu nebo navádění vozidel na dostupná parkovací místa pomocí údajů ze senzorů a GPS.
 
Projekt  SCORE si kladl za cíl zvýšit efektivitu a kvalitu veřejných služeb ve městech a snížit tak náklady o 10%, tj. úspora 50 mil. EUR pro partnerská města do roku 2020. V přístupu projektu SCORE založeném na poptávce definovaly nadnárodní týmy 9 inteligentních měst v 7 zemích sdílené výzvy pro lepší veřejné služby. Města sdružila zdroje a odborné znalosti, aby společně vyvinula 12 inovativních řešení (např. životní prostředí, voda, parkování, udržitelná mobilita), která byla testována a replikována.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast B
E, Z
Odpovědnost  Gemeente Amsterdam
Zúčastněné strany City of Aarhus
Aarhus Universitet (Institut for Miljøvidenskab)
Gemeente Dordrecht
Johanneberg Science Park
City of Bradford Metropolitan District Council
Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer
University of Bradford
Bergen Kommune
Amsterdam Data Science, University of Amsterdam
Stadsbestuur van Gent
Aberdeen City Council
Financování Program Interreg Danube částkou 2 669 999 EUR
Celková částka 5 855 000 EUR
Harmonogram 9/2017 – 2/2022
Kontakt

https://keep.eu/projects/19115/Smart-Cities-Open-Data-RE-u-EN/