HADRIAN

Název projektu anglickyHolistic Approach for Driver Role Integration and Automation Allocation for European Mobility Needs

Popis projektu
Projekt HADRIAN představuje revoluci v definici rolí řidiče v automatizovaném řízení (AD) zaměřenou na člověka, která začíná potřebami lidské mobility v širším rámci evropských vizí budoucí mobility v oblastech sdílené, individuální a nákladní dopravy. Celostní řešení hnacího systému jsou koncipována na základě realistického uspořádání schopností vozidla a infrastruktury ve shodě s lidskými schopnostmi k dosažení bezpečného, přijatelného a důvěryhodného využití funkcí AD a přechodů mezi úrovněmi AD.

Projekt HADRIAN se zaměřuje na užitečnost dynamicky se upravujících rozhraní člověk-stroj (HMI), která berou v úvahu podmínky prostředí a řidiče, aby poskytla adaptivní signály, informace nebo oprávnění k přenosu, které řidič potřebuje k bezpečnému přechodu mezi úrovněmi AD. Pro tato  HMI  budou vyvinuty modely stavu řidiče v reálném čase, nové metody a algoritmy fúze senzorů a informací, jakož i algoritmy logiky rozhodování pro kontextově citlivé zásahy a nabídky informací. 

Cílem projektu HADRIAN je zvýšit bezpečnost přechodů na úrovni AD o 85% ve srovnání s tradičními neadaptivními HMI a dosáhnout přijatelnosti 95%. Devatenáct studií s účastí osob, které pokrývají širokou škálu demografických a kulturních faktorů řidiče, prozkoumá a vyhodnotí koncepty f-HMI a metody monitorování řidiče v simulátorech řízení a demonstracích v terénu. Demonstrace budou provedeny s využitím celé řady vozidel - od lehkých až po větší osobní  i nákladní vozidla  (třídy L, M a N).

Výsledky budou převedeny do pokynů a doporučení pro výrobce OEM po celém světě pro integraci bezpečných, přijatelných a důvěryhodných technologií a funkcí AD do systémů.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
Zúčastněné strany UNIVERSIDAD DE GRANADA
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
IESTA - INSTITUT FUR INNOVATIVE ENERGIE -STOFFAUSTAUSCHSYSTEME
NERVTECH, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
AVL LIST GMBH
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI
UNIVERSITY OF SURREY
PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG
Financování Program H2020 částkou 7 995 989 EUR
Celkem  7 995 989 EUR
Harmonogram 12/2019 – 5/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/875597