Dynaxibility4CE

Název projektu anglickyCapacities for dynamic and flexible planning for low-carbon mobility trends and policies in Central Europe

Popis projektu
Projekt Dynaxibility4CE se zaměřil na prioritu nízkouhlíkové mobility a kvality ovzduší. Jeho cílem bylo zvýšit schopnost orgánů veřejné dopravy vypořádat se s novými trendy v mobilitě, které vyžadují mnohem dynamičtější a pružnější plánování ve složitých prostředích.
 
Nové formy mobility (MaaS), vlastnické struktury (sdílení) a technologie (propojené a automatizované řízení) stírají klasické hranice mezi nabídkami mobility a vyžadují různé postupy plánování pro zajištění udržitelné mobility. Efektivní integrace těchto nových trendů, řešení mobility a návrhy dopravní politiky silně závisí na schopnosti analyzovat, monitorovat a hodnotit potenciální environmentální a socioekonomický dopad konkrétního řešení.
 
Projekt proto vyvinul strategie a nástroje pro orgány veřejné dopravy, které posilují plánovací kapacity, a tím roli veřejné dopravy jako klíčového aktéra při vytváření systémů mobility s nízkými emisemi uhlíku a nízkým znečištěním ve funkčních městských oblastech (FUA) Střední Evropy. Projekt spojil 13 partnerů ze 7 zemí (DE, AT, HU, PL, HR, IT a BE). Jsou jimi veřejné dopravní orgány, nevládní organizace, výzkumné a poradenské organizace, které využívají výstupy devíti projektů EU (4 projekty CE Interreg a 5 projektů Horizont 2020).
 
Projekt sledoval kombinovaný přístup „downstreaming“ a „upstreaming“ a zajistil, že vhodné strategie a nástroje vyvinuté v projektech plánování udržitelné městské mobility H2020 (SUMP) jsou připravovány pro kontext plánování ve Střední Evropě, a tak se zbytečně neobjevují nové. Sedm zúčastněných FUA je v popředí v přijímání nových trendů mobility v jejich místních nebo regionálních systémech mobility a testování nových inovativních řešení mobility. Jejich ponaučení budou přenesena také opačným směrem, k procesu aktualizace SUMP 2.0.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 
Zúčastněné strany Mobilissimus Kft.
Redmint Impresa Sociale s.c.r.l.
Rupprecht Consult Forschung und Beratung GmbH
Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
Grad Koprivnica
Budapesti Közlekedési Központ
Polis Network
Stadt Graz
Comune di Parma
Verband Region Stuttgart
AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Financování Program Interreg Central Europe částkou 1 320 446 EUR
Harmonogram 3/2020 – 2/2022
KontakT

https://keep.eu/projects/24819/Capacities-for-dynamic-and--EN/