VITAL 5G

Název projektu anglickyVertical Innovations in Transport And Logistics over 5G experimentation facilities

Popis projektu
Návrh VITAL-5G má za cíl posunout nabízené služby v oblasti dopravy a logistiky (T&L) tím, že zapojí významné logistické subjekty (orgány námořních a říčních přístavů, provozovatele silniční logistiky, provozovatele skladů a logistických center atd.) a inovativní malé a střední podniky, a nabídne jim otevřené a bezpečné virtualizované prostředí 5G k testování a ověřování jejich špičkových síťových aplikací (NetApps) souvisejících s T&L.
 
Kombinace vyspělých testovacích stanovišť pro 5G s vertikálními specializovanými zařízeními a infrastrukturou (nabízenými zúčastněnými klíčovými logistickými subjekty) prostřednictvím otevřené platformy pro ověřování služeb (přebudované a vytvořené v rámci projektu) vytvoří jedinečnou příležitost pro třetí strany, jako jsou malé a střední podniky, ověřovat svá řešení a služby související s T&L s využitím reálných zdrojů a zařízení, které jsou pro ně jinak nedostupné.
 
Platforma poskytne experimentátorům z řad třetích stran potřebné nástroje pro testování a ověřování a nabídne jim důvěryhodné a bezpečné prostředí pro provádění služeb v reálných podmínkách. Takto propracovaný validační mechanismus umožní další zdokonalování a dolaďování poskytovaných služeb, čímž podpoří vytváření nových služeb a vývoj stávajících služeb a zároveň posílí přítomnost malých a středních podniků ve vznikajícím logistickém ekosystému řízeném 5G.
 
Návrh VITAL-5G plánuje ukázat přidanou hodnotu konektivity 5G pro evropský sektor T&L tím, že přijme multimodální přístup zahrnující hlavní logistické uzly pro nákladní a osobní dopravu (námořní přístavy, říční přístavy, sklady / logistické uzly, dálnice atd.), jakož i příslušné zúčastněné strany (silniční operátory, přístavní orgány, provozovatele logistiky třetích stran (3PL)), a vytvoří tak komplexní řetězec propojených služeb T&L zahrnující celý kontinent.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů 

Odpovědnost  WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKE
Zúčastněné strany

BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL
DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SL
DIAKINISIS A.E APOTHIKEFSEIS-METAFORES -SYSKEVASIES
DIGITRANS
EBOS TECHNOLOGIES LIMITED
ASOCIATIA TEHNOPOL - GALATI
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
INCELLIGENT IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKIETAIREIA
COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA ROMANA NAVROM SA
NEXTWORKS
TELENET GROUP
ORANGE ROMANIA SA
ORGANISMOS TILEPIKOINONION TIS ELLADOS OTE AE
SEAFAR
INLECOM COMMERCIAL PATHWAYS COMPANYLIMITED BY GUARANTEE
INLECOM GROUP

Financování Program H2020 částkou   4 777 525 EUR
Celkem  6 494 425   EUR
Harmonogram 1/2021 – 12/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101016567