CARNET

Název projektu anglickyRapid Data Communication Network for Connected Cars

Popis projektu
Poptávka po datech ve vozidlech v současné době rychle roste. Připojená vozidla nyní chtějí komunikovat mezi různými oblastmi vozu, aby zjistila svůj stav, stav okolí a pak sdělila tyto informace řidiči. Data budou využívána  k tomu, aby podpořila řidiče v bezpečné jízdě.

Současné datové komunikační sítě ve vozidlech však nemohou dodat tato data rychlým a spolehlivým způsobem. Fyzické prostředí automobilu je náročné. Vibrace, teplo a elektromagnetické rušení způsobují, že tradiční komunikační sítě nejsou vhodné. Rovněž nejsou schopny dosáhnout rychlostí vyšší než 150Mbps, což znamená, že všechny informace jsou příliš pomalé na to, aby byly užitečné.

Cílem projektu CarNet je přizpůsobení a testování technologie Giga na automobilovém trhu. Vzhledem k tomu, že je tento trh složitý, bude se projekt CarNet zabývat také obchodní strategii, aby bylo zajištěno, že bude komerční potenciál produktu maximalizován.

V rámci projektu byla vyvinuta průlomová nízkonákladová technologie, která umožňuje přenos dat rychlostí až 1 Gb / s. Tato technologie využívá plastové optické vlákno, což umožňuje překonání všech problémů v prostředí automobilu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV. (L)
B
Odpovědnost  KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL
Zúčastněné strany KNOWLEDGE DEVELOPMENT FOR POF SL
Financování Program H2020 částkou 1  342  411 EUR
Celkem  1 917 731 EUR
Harmonogram 4/2015 – 3/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196392/factsheet/en

https://www.kdpof.com/wp-content/uploads/2018/05/CarNet_Project_Overview_v1_1.pdf