FreeWheel

Název projektu anglickyLifecycle-reconfigurable Smart Mobility Platform to enable autonomous and cost-effective personalized solutions for social inclusion of disabled and elderly while leveraging AM techno

Popis projektu
Projekt FreeWheel podpořil sociální začlenění zdravotně postižených a starších osob prostřednictvím řešení městské mobility, které se skládá z jednotky integrující autonomní "chytrý aktivní" modul, několika vlastních rozhraní a aplikace. Takové řešení lze buď pronajmout (služba sdílení dostupná ve vnitřních i vnějších městských zařízeních), nebo prodat; v druhém případě jednotka zahrnuje plně personalizovaný invalidní vozík.
 
FreeWheel uspokojuje potřebu přizpůsobení jak na straně uživatele, tak na straně vozidla, a to prostřednictvím implementace modulární koncepce založené na standardních rekonfigurovatelných, levných modulech (např. motor, převody, řídicí jednotka, HMI atd.) a na přizpůsobených rozhraních (např. karoserie-vozidlo, motor-vozidlo, vozidlo-infrastruktura atd.). Překonfigurovatelnosti bylo dosaženo snadnou výměnou standardních modulů.
 
Dalším cílem bylo zlevnit náklady na životní cyklus výše uvedené služby mobility (a/nebo produktu) prostřednictvím inovativního obchodního modelu nabízejícího mobilitu jako službu (nezávislou na vlastnictví vozidla), a využitím dematerializace (zkrácení doby výroby a investičních nákladů) a rekonfigurovatelnosti produktu.
 
  • Výsledkem projektu jsou: sociální začlenění starších a zdravotně postižených občanů: projekt prokázal cenovou dostupnost a bezpečnost přístupu na veřejná prostranství v městských oblastech
  • krátká doba uvedení na trh: o 70 % kratší než konvenční přístup
  • významné snížení nákladů na výrobu personalizované jednotky invalidního vozíku v důsledku opětovného použití a přizpůsobivosti komponent personalizovaných výrobků
  • mimořádně nízký dopad na životní prostředí: opětovná použitelnost modulů a efektivní výroba vedoucí k více než 70% snížení dopadu na životní prostředí, pokud jde o primární zdroje spotřebované při nabízení této služby mobility


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  IRIS SRL
Zúčastněné strany
MORPHICA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
KEEN BULL SAGL
MCH-TRONICS SAGL
KUMO TECHNOLOGIES SL
INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA SCARL
LAZZERINI SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
GENNY ANGELS
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
PANEPISTIMIO PATRON
NETWORK SOCIETY RESEARCH LTD
EPHORATE OF ANTIQUITIES OF ACHAIA
Financování Program HORIZON 2020 částkou 5 778 656 EUR
Celkem 7 188 250 EUR
Harmonogram 10/2017 – 7/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/768908