TRANSIT

Název projektu anglickyTravel Information Management for Seamless Intermodal Transport

Popis projektu
Vizí projektu TRANSIT je multimodální evropský dopravní systém, v němž jsou různé druhy dopravy integrovány tak, aby cestující cestovali od dveří ke dveřím efektivním, udržitelným a odolným způsobem. Uskutečnění této vize vyžaduje koordinované plánování a společné rozhodování různých druhů dopravy, i multimodální informační systémy, které cestujícím umožní plánovat a měnit plány svých cest v reálném čase.
 
Cílem projektu TRANSIT je vyvinout soubor multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), metod analýzy dat o mobilitě a nástrojů dopravní simulace, které umožní vyhodnotit dopad inovativních intermodálních dopravních řešení na kvalitu, efektivitu a odolnost cestování cestujících od dveří ke dveřím.
 
Konkrétní cíle projektu jsou následující:
  • Navrhnout inovativní řešení založená na sdílení informací a koordinovaném rozhodování mezi leteckou dopravou a ostatními druhy dopravy.
  • Vyvinout multimodální klíčové ukazatele výkonnosti pro hodnocení kvality a efektivity cesty cestujících od dveří ke dveřím.
  • Prozkoumat nové metody a algoritmy pro sběr, fúzi a analýzu dat o mobilitě, které umožní podrobnou rekonstrukci různých fází multimodálních cest na dlouhé vzdálenosti a měření nových multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti.
  • Vyvinout modelovací a simulační rámec pro analýzu chování při dálkových cestách, který umožní komplexní posouzení intermodálních řešení z hlediska navrhovaných multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti.
  • Posoudit očekávaný dopad navrhovaných intermodálních koncepcí a odvodit pokyny a doporučení pro jejich praktický vývoj a realizaci.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I.  - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módů 
Odpovědnost  NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL
Zúčastněné strany
ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
AENA S.M.E. SA
EUROCONTROL - EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION
Financování Program H2020 částkou 999 950   EUR
Celkem  1 226 490 EUR
Harmonogram 5/2020 – 10/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/893209