ITS Observatory

Název projektu anglickyITS Observatory

Popis projektu
Observatoř ITS poskytuje snadno dostupné a srozumitelné informace o inteligentních dopravních systémech a jejich nasazení. Cílem je překlenutí fragmentace znalostí v Evropě.

Observatoř ITS obsahuje tři hlavní prvky:
  • databázi dokončených nebo probíhajících projektů implementace ITS
  • samoobslužná platforma pro vstup do všech druhů obsahu ITS
  • informační trh pro přímé hledání odpovědí, řešení pro konkrétní potřeby a partnerů

Observatoř obsahuje také články, instruktážní poznámky, informační přehledy atd. Nabízí přístup ke spolehlivým, srozumitelným a uceleným informacím o výsledcích (výhodách a dopadech) zavádění ITS a podporuje tak i osoby s rozhodovací pravomocí nebo další související strany. Prostřednictvím sdílení znalostí tak Observatoř ITS podporuje rychlejší zavádění ITS poskytováním zkušeností o osvědčených řešeních.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I., II., III., IV.
Podpoří prioritní akci EU a), b), c), d), e), f)
Odpovědnost  ERTICO
Zúčastněné strany ​ERTICO, AustriaTech, CERTH, ACI, Univerzita Newcastle, Xerox, Univerzita Aalborg, ICCS, Catapult, Xerox, redWEB
Financování Program H2020 částkou 1 337 259,50 EUR
Celkem  1 337 259,50 EUR
Harmonogram 5/2015 - 10/2017
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/653828 

https://itsobservatory.info/