HITS

Název projektu anglickyHolistic Urban and Peri-urban Mobility


Popis projektu
HITS je čtyřletým projektem s vizí "Pochopit a vytvořit podmínky pro udržitelný dopravní systém ve městě".
 
Dopravní systém v městském prostředí je již nyní zatížen a spediční a dopravní společnosti jsou nuceny plnit zvýšená očekávání zákazníků ohledně rychlosti a flexibility nasazováním stále většího počtu vozidel s menší nosností, jako jsou dodávky (3,5 tuny) a nákladní kola, u nichž zase hrozí, že se stanou součástí problému. Musí se najít systémová řešení s vysokou mírou konsolidace nákladu (tj. velikostně dobře zásobená vozidla) co nejvíce do center měst, aby se snížily dopravní zácpy, počet vozokilometrů  a spotřeba energie.
 
Především je důležité dozvědět se více o vlivu obchodních modelů a překážkách při vytváření udržitelných dopravních systémů. Možná transformace spočívá v tom, že několik stran může společně vytvořit nové udržitelné hodnoty v ekosystému. Digitalizace je nejzřetelnější hnací silou, sondou pro uskutečnění tohoto vývoje.
 
Další důležitou hnací silou je způsob vývoje politik. Zkušenosti ukazují, že není možné najít řešení vhodné pro všechna města nebo vyřešit všechny výzvy najednou. Prostřednictvím široké spolupráce a testovací a průzkumné metodiky budou získány znalosti, které pomohou zvýšit možnost úspěšných realizačních projektů nejen ve švédských městech, ale i na mezinárodní úrovni, kde chce konsorcium vidět, že společenské zájmy měst mohou jít ruku v ruce s konkurenceschopným rozvojem odvětví služeb a dopravy.
 
 Nejzajímavější oblasti, na které se projekt zaměřil, jsou tyto:
 
  • Jak lze energeticky účinně a udržitelně distribuovat zboží mimo špičku prostřednictvím elektrifikace dopravy, digitalizace služeb a systémové integrace mezi různými stranami, aby bylo možné sdílet data.
  • Jak mohou digitální nástroje a spolupráce mezi vlastníky nemovitostí, logistickými společnostmi a městem umožnit konsolidaci toků zboží do města prostřednictvím dynamických a/nebo fyzických skladů a překladišť, i prostřednictvím rozvoje politiky; a v dialogu s konečným spotřebitelem rozvíjet pobídky pro příjemce k udržitelnějším vzorcům spotřeby a dodávek.
  • Jak může transformace směrem k bezproblémovému, udržitelnému a flexibilnímu doručování zboží pomocí autonomních vozidel a automatizovanému překládání a vykládání pomocí připojených nosičů nákladu probíhat udržitelným způsobem.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z – zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Scania
Zúčastněné strany
FTL
HAVI
Kungliga Tekniska Högskolan
LogTrade
Stockholm stad
Upphandling Södertörn
Catena
Dagab
Ericsson
Fabege
Göteborgs Universitet
IVL-Svenska Miljöinstitutet
Linköpings Universitet
Ragn-Sells AB
RISE
CLOSER
Lindholmen Science Park
Financování neuvedeno
Harmonogram 1/2020 – 12/2024
Kontakt

https://www.etp-logistics.eu/the-challenges-of-changing-towards-a-sustainable-and-integrated-urban-transport-system-hits-alice-together-at-tra-14th-17th-november-lisbon/