ITC4CART

Název projektu anglickyICT Infrastructure for Connected and Automated Road Transport

Popis projektu
Projekt ICT4CART poskytuje infrastrukturu ICT, která umožní přechod k automatizaci silniční dopravy. K dosažení tohoto cíle představuje projekt ICT4CART sdružování, přizpůsobování a zlepšování technologického pokroku z různých průmyslových odvětví, zejména telekomunikací, automobilového průmyslu a IT. Přijímá hybridní komunikační přístup, kde jsou všechny hlavní bezdrátové technologie, tj. mobilní, ITS G5 a LTE-V, integrovány do flexibilní „krájené“ síťové architektury. Tato architektura zajistí výkon a odolnost pro různé skupiny aplikací podle potřeb vyšších úrovní automatizace (L3 a L4). Kromě toho bude implementováno distribuované IT prostředí pro agregaci a analýzu dat. To nabízí bezproblémovou integraci a výměnu dat a služeb mezi všemi různými aktéry, což třetím stranám umožňuje vyvíjet, dodávat a poskytovat inovativní služby, a vytvářet tak nové obchodní příležitosti. Aspekty kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů budou náležitě zohledněny v celé infrastruktuře ICT.
 
Kromě toho budou řešeny nové přesné lokalizační služby využívající celulární síť a informace z jiných zdrojů, jako jsou palubní senzory, zejména ve složitých oblastech (např. ve městech). Standardizace a interoperabilita jsou v ICT4CART velmi důležité, aby se zajistil dopad projektu na přechod k vyšší úrovním automatizace. V této souvislosti budou zkoumány otázky týkající se frekvenčního spektra, zatímco prostřednictvím pořádání příslušných workshopů je zajištěno zapojení tvůrců politik a veřejných orgánů.
 
K dosažení svých cílů ICT4CART staví místo práce na obecných řešeních se sporným dopadem na čtyřech konkrétních případech použití s ​​vysokou hodnotou (městské a dálniční), které budou prezentovány a ověřeny za reálných podmínek na testovacích místech v Rakousku, Německu , Itálie a přes italsko-rakouské hranice.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
Zúčastněné strany IBM IRELAND LIMITED
IBM RESEARCH GMBH
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG
WIND TRE SPA
T-MOBILE AUSTRIA GMBH
ROBERT BOSCH GMBH
SWARCO MIZAR SRL
AIRBUS CYBERSECURITY SAS
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
AUSTRIATECH - GESELLSCHAFT DES BUNDES FUR TECHNOLOGIEPOLITISCHE MASSNAHMEN GMBH
UNIVERSITAET ULM
NAYTILIAKES METAFORIKES KAI EPIKOINONIAKES EPIXEIRISEIS SEABILITY EPE
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICSIMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
STADT ULM
COMUNE DI VERONA
SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO (BRENNER-AUTOBAHN)
URBAN FORESIGHT LIMITED
Financování Program H2020 částkou 7 996 572 EUR
Celkem  10 179 239 EUR
Harmonogram 9/2018 – 2/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/768953