LEVITATE

Název projektu anglickySocietal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles

Popis projektu
Cílem projektu LEVITATE je vyvinout rozsáhlý hodnotící rámec pro posouzení dopadu připojené a automatizované dopravy (CAT) na všechny aspekty dopravy a individuální mobility, jakož i na společenské úrovni. Tento rámec bude použit k hodnocení dopadů CAV na jednotlivce, systém mobility a společnost pomocí široké škály ukazatelů.
 
Časový rámec pro prognózy bude:
  • krátkodobý - CAT v rané fázi implementace, technologické možnosti jsou zhruba v souladu se současností
  • střednědobý - CAT se stále více rozšiřuje a zvyšuje schopnosti technologií. Zvyšující se penetrace vysoce automatizovaných vozidel do vozového parku
  • dlouhodobý - ​​všudypřítomné vysoce integrované dopravní systémy, vozový park je převážně automatizovaný, osobní mobilita, vozidla a infrastruktura se přizpůsobily novým technologiím.

Výsledky projektu Levitate budou zahrnovat soubor validovaných metod pro měření dopadů stávajících technologií a predikce budoucích systémů. Metody budou aplikovány na řadu scénářů včetně těch současných, aby poskytly řadu studií o dopadech nových a budoucích technologií mobility. Na základě přístupu Levitate bude vyvinut nový propojený a automatizovaný nástroj pro podporu rozhodování o mobilitě, který poskytne důkazní základ pro budoucí tvorbu politiky v oblasti mobility.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
Zúčastněné strany AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
AIMSUN SLU
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
STICHTING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
STADT WIEN
QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - QLD QUT
TONGJI UNIVERSITY
UNIVERSITY OF MICHIGAN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Financování Program H2020 částkou 5 022 215 EUR
Celkem  6 447 215 EUR
Harmonogram 12/2018 – 11/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824361