TRANS TRITIA

Název projektu anglickyImproving coordination and planning of freight transport on TRANS TRITIA Project territory

Popis projektu
Projekt TRANS TRITIA zahrnoval území 3 států a 4 regionů: Moravskoslezský kraj (CZ), Opolské vojvodství (PL), Slezské vojvodství (PL) a Žilinský samosprávný kraj (SK). Území projektu TRANS TRITIA zahrnuje 34 069 km2 a přes 7 800 000 obyvatel. Územím projektu vedou důležité dopravní tepny: silnice č. 58, evropské silniční tahy E75 a E462, a baltsko-jaderský evropský koridor.
 
Projekt zlepšil informační toky, plánování a koordinaci mezi regionálními úřady, správci dopravních sítí a zúčastněnými stranami v nákladní dopravě. Projekt zahrnoval přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci svých partnerů a posílil hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných ve strategiích Evropa 2020 a Bílá kniha - Plán jednotného evropského dopravního prostoru.
 
Projekt má dvě části:
(1) Strategie TRANS TRITIA  pro multimodální nákladní dopravu a akční plány implementující tuto Strategii
(2) Dopravní modelový systém, vyvinutý projektem, pro popis přeshraniční situace mezi Žilinským krajem (SK) a Slezským vojvodstvím (PL), Žilinským kraem (SK) a Moravskoslezským krajem (CZ), Moravskoslezským krajem (CZ) a Slezským vojvodstvím (PL), a Moravskoslezským krajem (CZ) a Opolským vojvodstvím (PL). Model predikuje vývoj do roku 2030.
 
Jelikož každý ze zúčastněných regionů již rozvíjel svoji dopravní síť pro zajištění udržitelného vnitřního rozvoje, získaly tak regiony nástroj pro přípravu potřebných strategií a dat na podporu rozhodnutí svých vlád v geografické oblasti a dopravních odvětvích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zúčastněné strany Dopravní projektování, spol. s r.o.
Výskumný ústav dopravný, a. s.
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Žilinská univerzita v Žiline
Financování Program Interreg CE částkou 1 248 893 EUR
Harmonogram 9/2017 – 11/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18327/Improving-coordination-and--EN/