DIGNITY

Název projektu anglickyDIGital traNsport In and for socieTY

Popis projektu
Projekt DIGNITY pronikl do ekosystému digitální dopravy, aby postihl celou škálu faktorů, které mohou vést k rozdílům ve využívání digitalizovaných řešení mobility různými skupinami uživatelů v Evropě.
 
Projekt DIGNITY  analyzoval přechod na digitální dopravu z pohledu uživatele i poskytovatele, představil výzvy, které digitalizace přináší, a navrhnul, otestoval a ověřil přístup DIGNITY, nový koncept s ambicí stát se "Abecedou pro digitální inkluzivní cestovní systém".
 
Projekt postupně vytvářel tento přístup a poskytl metodiku pro rámec pro digitální mezeru v metropolitním/regionálním kontextu, přičemž zohlednil všechny prvky digitálního dopravního ekosystému: institucionální rámec (makroúroveň), poskytování digitální mobility (mezzoúroveň) a potřeby koncových uživatelů (mikroúroveň).

Poté kombinoval osvědčené metodiky inkluzivního designu s principy prognostické analýzy a zkoumat, jak může strukturované zapojení všech aktérů - místních institucí, tržních subjektů, zájmových skupin a koncových uživatelů - pomoci překlenout digitální propast prostřednictvím spoluvytváření inkluzivnějších řešení mobility a formulování politických rámců zaměřených na uživatele.

DIGNITY tento přístup předvedl ve čtyřech pilotních projektech: Barcelona (ES), Tilburg (NL), Ancona (IT) a Flandry (BE). Vyhodnocení potenciálu DIGNITY a dopadů vytvořených v pilotních projektech vedlo k závěrům a politickým doporučením pro širší využití.
 
Praktické aplikace pro navrhování inkluzivní digitální dopravy v podobě souboru nástrojů DIGNITY pomáhají orgánům veřejné správy, provozovatelům dopravy a soukromým poskytovatelům služeb zohlednit potřeby a požadavky všech uživatelů v jejich rozhodovacích procesech.
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  ISTITUTO DI STUDI PER L'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI (I.S.I.S) - SOCIETA'COOPERATIVA
Zúčastněné strany
MOBIEL 21 VZW
STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
IZT INSTITUT FUER ZUKUNFTSSTUDIEN UND TECHNOLOGIEBEWERTUNG GEMEINNUTZIGE GMBH
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
FACTUAL CONSULTING SL
BARCELONA REGIONAL AGENCIA METROPOLITANA DE DESENVOLUPAMENT URBANISTICI D INFRASTRUCTURES SA
GEMEENTE TILBURG
NEXTBIKE GMBH
COMUNE DI ANCONA
MYCICERO SRL
CONEROBUS SPA SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE
VLAAMSE GEWEST
Financování Program HORIZON 2020   2 750 368 EUR
Celkem  2 750 368 EUR
Harmonogram 1/2020 – 12/2022
Kontakt