BONVOYAGE

Název projektu anglickyFrom Bilbao to Oslo, intermodal mobility solutions and interfaces for people and goods, supported by an innovative communication network

Popis projektu
Projekt BONVOYAGE navrhnul, vyvinul a otestoval novou platformu optimalizující multimodální přepravu cestujících a zboží, z domu do domu. Platforma integruje cestovní informace, plánování a prodej jízdenek. Využívá automatickou analýzu dat z heterogenních databází (v systémech silniční, železniční a městské dopravy) a měřená data v reálném čase (dopravní provoz, předpověď počasí).

Platforma pracuje na základě nové komunikační sítě zaměřené na informace, která sbírá a distribuuje požadovaná data. Tzv. Internames umožňuje komunikaci mezi entitami identifikovanými jmény bez omezení statické vazby na konkrétní místo.

Požadavek osoby nebo zásilky na cestu ze zdroje do cíle je řízen platformou s několika nástroji:
  • Metadata Handler shromažďuje a zpracovává data a generuje odpovídající kontext
  • User Profile vytváří osobní profil, který vyjadřuje požadavky včetně parametrů kvality a speciálních potřeb
  • Multi-Objective Optimizer vyvíjí osobní cestovní pokyny, optimální pro kontext a profil uživatele

BONVOYAGE testoval platformu i komunikační síť v integrovaných rozsáhlých aplikačních scénářích v reálném životě, které jsou začleněny do běžného provozu partnerů projektu v oblasti dopravních služeb.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a), b)
Odpovědnost  CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
Zúčastněné strany CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI CRAT, FLUIDTIME DATA SERVICES GMBH,  CONSORZIO PER LA RICERCA NELL 'AUTOMATICA E NELLE TELECOMUNICAZIONI CRAT, TRANSPORTES  AZKAR SA,  ASOCIACION CLUSTER DE MOVILIDAD Y LOGISTICA DE EUSKADI,  ATOS ESPANA SA,  COMMISSARIAT AL ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES,  STATENS VEGVESEN
Financování Program H2020 (RIA - Research and Innovation action):  4 000 000 EUR
Celkem  4 000 000 EUR
Harmonogram 5/2015 – 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/635867

http://bonvoyage2020.eu