LEMO

Název projektu anglickyLeveraging Big Data to Manage Transport Operations

Popis projektu
Projekt LeMO využil big data ke správě dopravního provozu (LeMO) a prozkoumal důsledky využití big dat k posílení ekonomické udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropské dopravy. LeMO studoval a analyzoval big data v evropské dopravě, zejména s ohledem na pět dopravních dimenzí: druhy dopravy, odvětví, technologii, politiku a hodnocení. 
 
LeMO provedl případové studie s cílem poskytnout doporučení ohledně předpokladů efektivní implementace big dat v dopravě. Doplnil tyto případové studie o horizontální analýzu identifikující bariéry a omezení dopravního systému pro využívání big dat.
 
Ve spolupráci se silnou poradní a referenční skupinou a odbornými zúčastněnými stranami LeMO navrhnul a rozvinul plán výzkumu a politiky, který poskytne dílčí kroky nezbytné k otevření a sdílení dat pro dopravu bezpečnější, efektivnější a udržitelnější. LeMO se zejména zabýval zásadními otázkami ochrany soukromí, zabezpečení dat a právními aspekty, což připraví půdu pro budoucí právní rámec pro sběr a využívání big dat v dopravě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGSTIFTELSE
Zúčastněné stran

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITATFRANKFURT AM MAIN 
CONFEDERATION OF ORGANISATIONS IN ROAD TRANSPORT ENFORCEMENT AISBL
BIRD & BIRD LLP
PANTEIA BV

STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGSTIFTELSE

Financování Program H2020 částkou 1 492 627 EUR
Celkem 1 492 627 EUR
Harmonogram 11/2017 – 10/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211234/factsheet/en 
https://lemo-h2020.eu/