TANGENT

Název projektu anglickyEnhanced data processing techniques for dynamic management of multimodal traffic

Popis projektu
Evropská doprava čelí velkým výzvám, pokud jde o bezpečnost, emise skleníkových plynů, dopravní přetížení a z toho vyplývající náklady. Kromě toho rozvoj převratných technologií a vznik nových řešení mobility vyvolávají revoluci v dopravní síti a řízení dopravy.
 
V této souvislosti je cílem projektu TANGENT vyvinout nové doplňkové nástroje pro koordinovanou a dynamickou optimalizaci dopravních operací z multimodálního hlediska a s ohledem na automatizovaná/neautomatizovaná vozidla, osobní a nákladní dopravu.
 
TANGENT se bude zabývat výzkumem pokročilých technik modelování a simulace, jako jsou předpovědní a simulační modely pro budoucí poptávku a nabídku v dopravě; optimalizační techniky pro vyrovnávání toků poptávky po různých dopravních módech a modelování cestovního chování uživatelů.
 
Výsledkem bude soubor aplikací pro podporu rozhodování, který vytvoří rámec pro koordinované řízení dopravy a přepravy, zahrnující rozšířenou informační službu o mobilitě a informační panel s přidruženými rozhraními API a pokročilými funkcemi s dvojím přístupem: poskytovat doporučení pro řízení dopravy v reálném čase a podporovat dopravní úřady  při navrhování optimálních strategií pro celou síť.
 
Cílem rámce je rovněž podpořit přístup založený na spolupráci více aktérů při řízení dopravní sítě tím, že umožní komunikační kanály. Tímto způsobem se služby zaměřují na různé aktéry řízení dopravy.
 
Výsledky budou testovány ve třech případových studiích v Rennes (FR), Lisabonu (PT), Velkém Manchesteru (UK) a ve virtuální případové studii v Aténách (HE) s reálnými daty z různých druhů dopravy, při různých dopravních událostech, jako jsou úzká místa, nehody, pohyb chodců atd.
 
Dopad projektu bude vyhodnocen. Předpokládáno je dosažení  těchto cílů: snížení cestovní doby o 10 %, emisí CO2 o 8-10 %, nehodovosti o 5 %, zvýšení využívání veřejné dopravy o 5-10 % a využívání aktivních druhů dopravy nebo snížení ekonomických nákladů o 10 % díky účinnějšímu řízení.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost 

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA

Zúčastněné strany
AIMSUN SLU
ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM
CEFRIEL SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA
RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
POLE DE COMPETITIVITE IDFORCAR
EEGLE
KEOLIS
RENNES METROPOLE
ATOBE - MOBILITY TECHNOLOGY SA
VIA VERDE PORTUGAL-GESTAO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE COBRANCA SA
COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE LISBOA, E.M., S.A.
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
PANTEIA BV
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
Financování Program HORIZON 2020 částkou 4 849 349 EUR
Celkem  4 849 349 EUR
Harmonogram 9/2021 – 8/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/955273