TRANSMODEL

Název projektu anglickyCEN European reference data model for public transport information

Popis projektu
Transmodel poskytuje abstraktní model běžných konceptů a datových struktur veřejné dopravy, který lze použít k vytvoření mnoha různých druhů informačních systémů veřejné dopravy, včetně jízdních řádů, jízdného, provozního řízení, dat v reálném čase, plánování cest atd.
 
Transmodel v6 pokrývá multimodální KONVENČNÍ veřejnou dopravu, včetně flexibilní dopravy, a tedy i dopravy reagující na poptávku: zohledňuje většinu potřeb autobusové a tramvajové dopravy, lehké železnice, metra a dálkové železnice.
 
Služby veřejné dopravy se stále více spoléhají na informační systémy, které zajišťují spolehlivý a efektivní provoz a široce dostupné a přesné informace pro cestující. Tyto systémy se používají pro řadu specifických účelů: sestavování jízdních řádů a jízdních řádů, řízení vozového parku, vydávání jízdenek a stvrzenek, poskytování informací o provozu v reálném čase atd.
 
Referenční datový model, vytvořený na koncepční úrovni, může podpořit vývoj softwarových aplikací, jejich vzájemnou interakci nebo kombinaci v integrovaném informačním systému a organizaci systému a správu informací, které řídí využití stávajícího telematického prostředí ve společnosti (nebo skupině společností) provozující počítačové aplikace podporující různé funkční oblasti veřejné dopravy.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o siniční síti, dopravním provozu  a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o siniční síti, dopravním provozu  a cestování
Odpovědnost 
 
Zúčastněné strany
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Itálie
Nizozemí
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Financování NEUVEDENO
Harmonogram NEUVEDENO
Kontakt https://www.transmodel-cen.eu/overview/