SOUTHPARK

Název projektu anglickySOcial and Universal Technology HelPing to detect ARrivals via sdK

Popis projektu
Predict.io je společnost, která řeší individuální i společenské problémy spojené s městskou mobilitou a přetížením silnic tím, že vybuduje inteligentní, integrovaný, technologicky založený a snadno použitelný systém, který zvýší efektivitu provozu a tím sníží negativní dopad na člověka a životní prostředí a současně naplní potřebu rychlé a individualizované městské mobility. Tato technologie je založena na sadě algoritmů, které lze detekovat na mobilních zařízeních, když uživatel dorazí na místo, aby zlepšil různé druhy aplikací pro provoz a mobilitu.

Projekt SOUTHPARK je zpracován tak, aby splňoval dva obecné cíle:
  • Predikto.io integruje technologii s automatickým rozpoznáním startu a zastavení v různých mobilních aplikacích (včetně aplikací pro parkování). Toho bude dosaženo, když SDK vygeneruje nejméně 1 milion datových bodů pro mobilitu denně, pro aplikace v reálném čase, stejně jako pro obchodní analýzu. Toto úsilí bude zahrnovat země v celé Evropské unii. Cílem je umožnit pohodlnější, spolehlivější, bezpečnější, ekologičtější a efektivnější řešení.
  • Projekt SOUTHPARK zdokonalí detekci příjezdu. Toho se dosáhne snížením nákladů na lokalizaci a  tím, že v průběhu  realizace si projekt vybuduje významné kapacity pro strojní učení, které neustále zlepšují stávající algoritmy, aby zajistily rychlejší a lepší předvídání spolu s adaptivnější a méně náročnou detekcí příjezdu. Splněním tohoto cíle se sníží náklady na adaptaci a čas na lokalizaci na nová nastavení o odhadovaných 75%.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Prioritní akce a)
Odpovědnost  PREDICT.IO GMBH
Zúčastněné strany PREDICT.IO GMBH
Financování Program H2020 částkou 1 984 718 EUR
Celkem 1 389 297 EUR
Harmonogram 8/2015 – 7/2018
Kontakt

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197966/factsheet/en

https://www.predict.io/