ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

HARMONY

Název projektu anglickyHolistic approach to improved, sustainable transport

Popis projektu
Projekt HARMONY plánuje vyvinout novou generaci harmonizovaných nástrojů územního a multimodálního plánování dopravy, které komplexně modelují dynamiku měnícího se odvětví dopravy a prostorové organizace a umožní orgánům metropolitních oblastí udržitelným způsobem vést přechod k nové éře nízkouhlíkové mobility.

Laboratoře spoluvytváření jsou zřízeny, aby občané, úřady a průmysl společně navrhli nové koncepty mobility a organizace zabývající se prostorem. Zároveň se konají demonstrace s elektrickými AV a drony, aby bylo možné v reálném životě pochopit jejich požadavky. Průzkumy trhu jsou organizovány za účelem získání preferencí a reakcí aktérů nákladní dopravy na společně vytvořené koncepty a předvedené nové technologie mobility.

Sada modelů HARMONY je navržena k hodnocení vícerozměrných dopadů nových konceptů a technologií mobility. Modelová sada integruje:
1.  modely využití půdy (strategické / dlouhodobé),
2. modely založené na lidech a nákladní dopravě (taktické / střednědobé) a
3. modely multimodální sítě (provozní / krátkodobé) umožňující vertikální plánování.

Tento integrovaný přístup je nezbytný pro orgány, aby pochopily, zda jsou politiky udržitelné, a zároveň přispívají k plnění cílů COP22, sociální rovnosti a dobrých životních podmínek. Modelová sada HARMONY je také spojena s celoevropským modelem pro další identifikaci dopadu konceptů a technologií na úrovni TEN-T. Koncepty a modelová sada HARMONY jsou aplikovány a validovány v šesti metropolitních oblastech EU na šesti koridorech TEN-T: 1. Rotterdam (NL), 2. Oxfordshire (Velká Británie), 3. Turín (IT), 4. Athény (GR), 5. Trikala (GR), 6. Hornoslezsko-zaglebská metropole (PL). 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I., Z, B
Odpovědnost  UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Zúčastněné strany TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
PANEPISTIMIO AIGAIOU
UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS)
AIMSUN SLU
TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
ENIDE SOLUTIONS .S.L
SIGNIFICANCE BV
AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH
ARRIVAL LTD
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO
MOBY X SOFTWARE LIMITED
ASSOCIAZIONE URBAN LAB
GRIFF AVIATION AS
OXFORDSHIRE COUNTY COUNCIL
ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI ANONYMI ETAIREIA OTA
COMUNE DI TORINO
GEMEENTE ROTTERDAM
ORGANISMOS ASTIKON SYGKOINONION ATHINON AE
GORNOSLASKO-ZAGLEBIOWSKA METROPOLIA
Financování Program H2020 částkou 7 430 895 EUR
Celkem  7 649 645 EUR
Harmonogram 6/2019 – 11/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815269