ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

YOUMOBIL

Název projektu anglickyPromotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport networks

Popis projektu
Projekt YOUMOBIL posílil systém osobní dopravy mladých lidí žijících ve venkovských oblastech a jejich přístup k evropským a národním dopravním sítím. Špatné možnosti mobility jiné než vlastní automobil jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč se mladí lidé rozhodnou opustit svou rodnou venkovskou oblast a přestěhovat se do větších měst nebo do jejich blízkosti, což zesiluje demografické změny znepokojující většinu venkovských oblastí ve střední Evropě.

Po celé Evropě se objevila řada nástrojů, včetně sdílené mobility a flexibilních služeb hromadné dopravy zaměřených na poptávku, ale ve venkovských oblastech střední Evropy jich bylo zavedeno jen několik. To vedlo k nedostatku znalostí zúčastněných stran v oblasti dopravy.
 
Partneři YOUMOBIL proto spolupracovali s místní mládeží ve venkovských oblastech při pilotech nových funkcí dopravních služeb založených na poptávce, využívali potenciál řízení dopravy prostřednictvím rozhraní pro mobilní zařízení a zkoumali, jak mohou iniciativy mládeže oživit nepoužívanou železniční infrastrukturu a zvýšit atraktivitu a image u veřejnosti.
 
Pět pilotních projektů založených na technologiích předvedlo využití moderních řešení pro inteligentní dopravu orientovanou na mládež ve venkovských oblastech. Jedna investice předvedla roli mladých lidí při revitalizaci železniční infrastruktury.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Zúčastněné strany Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.
Mesto Brezno
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A
T Bridge S.p.A
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
KORDIS JMK
Województwo Mazowieckie
Žilinská univerzita v Žiline
Financování Program Interreg CE částkou 1 836 719 EUR
Harmonogram 4/2019 – 12/2021
Kontakt

https://keep.eu/projects/21522/Promotion-of-the-Mobility-o-EN/