ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

RebelRocket

Název projektu anglickyRebelRocket: 10x better Wi-Fi for the passenger transportation industry

Popis projektu
RebelRoam byl ambiciózní estonský start-up, jehož nové řešení RebelRocket zajišťuje lepší efektivitu řízení a optimalizaci datového provozu Wi-Fi ve vozidlech osobní dopravy. Projekt přispěl k pokroku v oblasti Smart Cities tím, že podpořila růst počtu uživatelů veřejné dopravy.
 
První generace RebelRocket byla MVP pilotována na základě zkušebních smluv s poskytovateli osobní dopravy, například Elron, LUX Express, Alltours, Busabout a TT Transcom Scandinavia. RebelRocket zajistil svému zkušebnímu klientovi Flixbus 40% snížení objemu dat za jeden měsíc (roční úspora 3 000 EUR na autobus). RebelRocket dokáže uspokojit rychle rostoucí poptávku (odhaduje se, že počet Wi-Fi hotspotů vzrostla z 64,2 milionu v roce 2015 na 432,5 milionu do roku 2020), přičemž se zlepšila kvalita a ušetřilo až 80 % nákladů.
Projekt RebelRocket zrychlil datový tok a cestující si mohou užívat až desetkrát lepší Wi-Fi. RebelRocket je určen všem provozovatelům v odvětví dopravy. Primárně se zaměřil na veřejnou dopravu v rámci měst, sekundárně na meziměstskou dopravu, a to jak vnitrostátní, tak přeshraniční, a v dlouhodobém horizontu na všechny druhy poskytovatelů veřejné Wi-Fi.
 
Hlavním cílem projektu H2020 REBELROCKET bylo dosáhnout připravenosti RebelRocket pro trh dalším vývojem a pilotním ověřením algoritmů pro řízení datového provozu, softwaru a získáním tržního vlivu.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI
Odpovědnost  REBELROAM OU
Zúčastněné strany REBELROAM OU
Financování Program H2020 částkou 1 370 250  EUR
Celkem  1 957 500   EUR
Harmonogram 4/2018 – 3/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/806295