ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

SOUTHPARK

Název projektu anglickySOcial and Universal Technology HelPing to detect ARrivals via sdK

Popis projektu
Predict.io je společnost, která řeší individuální i společenské problémy spojené s městskou mobilitou a přetížením silnic tím, že vybuduje inteligentní, integrovaný, technologicky založený a snadno použitelný systém, který zvýší efektivitu provozu a tím sníží negativní dopad na člověka a životní prostředí a současně naplní potřebu rychlé a individualizované městské mobility. Tato technologie je založena na sadě algoritmů, které lze detekovat na mobilních zařízeních, když uživatel dorazí na místo, aby zlepšil různé druhy aplikací pro provoz a mobilitu.

Projekt SOUTHPARK je zpracován tak, aby splňoval dva obecné cíle:
  • Predikto.io integruje technologii s automatickým rozpoznáním startu a zastavení v různých mobilních aplikacích (včetně aplikací pro parkování). Toho bude dosaženo, když SDK vygeneruje nejméně 1 milion datových bodů pro mobilitu denně, pro aplikace v reálném čase, stejně jako pro obchodní analýzu. Toto úsilí bude zahrnovat země v celé Evropské unii. Cílem je umožnit pohodlnější, spolehlivější, bezpečnější, ekologičtější a efektivnější řešení.
  • Projekt SOUTHPARK zdokonalí detekci příjezdu. Toho se dosáhne snížením nákladů na lokalizaci a  tím, že v průběhu  realizace si projekt vybuduje významné kapacity pro strojní učení, které neustále zlepšují stávající algoritmy, aby zajistily rychlejší a lepší předvídání spolu s adaptivnější a méně náročnou detekcí příjezdu. Splněním tohoto cíle se sníží náklady na adaptaci a čas na lokalizaci na nová nastavení o odhadovaných 75%.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Prioritní akce a)
Odpovědnost  PREDICT.IO GMBH
Zúčastněné strany PREDICT.IO GMBH
Financování Program H2020 částkou 1 984 718 EUR
Celkem 1 389 297 EUR
Harmonogram 8/2015 – 7/2018
Kontakt

 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/197966/factsheet/en

https://www.predict.io/