ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

PAsCAL

Název projektu anglickyEnhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes

Popis projektu
Projekt PAsCAL navrhuje přístup zaměřený na zvyšování povědomí a rozsáhlou penetraci, který má řešit všechny problémy nastolené většinou široké veřejnosti, které brání širokému zavádění propojených a autonomních vozidel na trh (CAV). Zaměří se nejen na interakci „uživatelů“  CAV nebo osob pohybujících se v jeho blízkosti, ale také posoudí dopad připojené dopravy na pohodu lidí, kvalitu života a spravedlnost. PAsCAL využije silně interdisciplinární kombinaci inovativních nástrojů z oblasti humanitní vědy i techniky, aby zachytila ​​přijetí a přístup veřejnosti, analyzovala a posoudila její obavy, modelovala a simulovala realistické scénáře praktických postupů a ověřila inovace výzkumu v počet zkoušek v reálném světě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Zúčastněné strany AUTOMOBILE CLUB D ITALIA¨
LUXMOBILITY S.A.R.L.
RDS DRIVING SERVICES LIMITED
ETELATAR INNOVATION OU
UNIVERSITY OF LEEDS
COMMUNAUTE D' UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE
OPLY MOBILITY SA 
UNIVERSITAET MANNHEIM
E-BUS COMPETENCE CENTER S.A.R.L
UNION EUROPEENNE DES AVEUGLES UEAASSOCIATION
INETUM REALDOLMEN BELGIUM
Financování Program H2020 částkou 3 974 041 EUR
Celkem  3 974 041 EUR
Harmonogram 6/2019 – 5/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/815098