ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

NOESIS

Název projektu anglickyNOvel Decision Support tool for Evaluating Strategic Big Data investments in Transport and Intelligent Mobility Services

Popis projektu
Projekt NOESIS identifikuje kritické faktory, které vedou k úspěšné implementaci technologií a služeb v oblasti big data v dopravě a logistice s významným vytvářením hodnot ze socioekonomického hlediska.
 
Toho bude dosaženo zkoumáním oblastí a kontextů v celé Evropě, ve kterých by měly být prováděny investice do ICT a využívání dat. Dopad big dat bude hodnocen v řadě případů použití dopravy (big data v dopravní knihovně) vytvořením a uplatněním „rámce učení“ a mechanismu zachycení hodnoty, který odhadne očekávané náklady a přínosy.
 
Cílem projektu je  pochopit vzorce a požadavky, které jsou relevantní pro generování hodnoty investic do big dat v dopravě. Klíčové otázky, na které se NOESIS zaměřuje, jsou:
  - jak posoudit a porovnat očekávané přínosy alternativních investic do big dat v dopravě a
  - v jakých případech by měly být aplikace a technologie big dat implementovány za účelem zlepšení plánování a provozu dopravních systémů?
 
Výsledky projektu NOESIS:
  a) big data v dopravní knihovně,
  b) nástroj podpory rozhodování NOESIS a
  c) metodika hodnocení dopadu NOESIS.
 
Tyto nástroje spolu s technickými a politickými plány pomáhají předpovídat hodnotu generovanou potenciálními investicemi do big dat.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Odpovědnost  ORTELIO LTD
Zúčastněné strany TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
COVENTRY UNIVERSITY ENTERPRISES LIMITED
KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
MACOMI BV
Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet
BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
Financování Program H2020 částkou 1 197 831,25 EUR
Celkem  1 197 831,25 EUR
Harmonogram 11/2017 – 10/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/769980