ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

MAAS4EU

Název projektu anglickyEnd-to-End Approach for Mobility-as-a-Service tools, business models, enabling framework and evidence for European seamless mobility

Popis projektu
S předpokládaným růstem poptávky po dopravě je současný způsob mobility považován za neudržitelný a vytváří potřebu inovativních služeb, které by mohly podporovat bezproblémovou mobilitu a přechod od vlastnictví osobních automobilů.
 
Nastupujícím trendem v tomto směru je integrace dopravy na vyžádání ve spojení s veřejnou dopravou, což vede k konceptu mobility jako služby (MaaS). MaaS je model inteligentní distribuce mobility zaměřený na uživatele, ve kterém jsou potřeby uživatelů uspokojovány prostřednictvím jediné platformy a jsou nabízeny poskytovatelem služeb, dopravcem. Ačkoli aktivity v této oblasti probíhají, v současné době neexistují žádné zavedené rámce a kvantifikovatelné důkazy o nákladech a výhodách MaaS, potřebách uživatelů a jejich vlivu na cestovní vzorce a vlastnictví automobilů různých skupin uživatelů.
 
Na tomto pozadí je hlavním cílem projektu MaaS4EU poskytnout kvantifikovatelné důkazy, rámce a nástroje, odstranit překážky a umožnit kooperativní a propojený jednotný dopravní trh EU pro koncept MaaS, a to řešením výzev na 4 úrovních:

  (1) podnikání,
  (2) koncoví uživatelé,
  (3) technologie a
  (4) zásady.
 
Toho bude dosaženo definováním udržitelných obchodních modelů, které podporují spolupráci napříč zúčastněnými stranami v dopravě, porozuměním potřebám a možnostem uživatelů, implementací požadované technologické infrastruktury (centrum mobility MaaS) a určením příslušných politických a regulačních rámců.
 
Projekt poskytne vyčíslitelné důkazy o nákladech a přínosech MaaS ve 3 doplňkových pilotních případech v reálném životě, což prokáže koncept v městských, meziměstských a přeshraničních cestách ve 3 oblastech EU (Velká Británie, LUX-DE, HU)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  INTRASOFT INTERNATIONAL
Zúčastněné strany UNIVERSITY COLLEGE LONDON
INTRASOFT INTERNATIONAL SA
UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
CHESS IT INTERNATIONAL BV
INLECOM SYSTEMS LTD
BKK BUDAPESTI KOZLEKEDESI KOZPONT ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM
PANEPISTIMIO AIGAIOU
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
S.L.A. SA
DEPARTMENT FOR TRANSPORT
HAYFIELD SUSTAINABLE TRANSPORT LTD
AACHENER VERKEHRSVERBUND GMBH
TRT TRASPORTI E TERRITORIO SRL
MAAS GLOBAL OY 
TOLL SERVICE ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
Financování Program H2020 částkou 3 660 256,25 EUR
Celkem  3 696 346,75 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723176
http://www.maas4eu.eu/