ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

LEVITATE

Název projektu anglickySocietal Level Impacts of Connected and Automated Vehicles

Popis projektu
Cílem projektu LEVITATE je vyvinout rozsáhlý hodnotící rámec pro posouzení dopadu připojené a automatizované dopravy (CAT) na všechny aspekty dopravy a individuální mobility, jakož i na společenské úrovni. Tento rámec bude použit k hodnocení dopadů CAV na jednotlivce, systém mobility a společnost pomocí široké škály ukazatelů.
 
Časový rámec pro prognózy bude:
  • krátkodobý - CAT v rané fázi implementace, technologické možnosti jsou zhruba v souladu se současností
  • střednědobý - CAT se stále více rozšiřuje a zvyšuje schopnosti technologií. Zvyšující se penetrace vysoce automatizovaných vozidel do vozového parku
  • dlouhodobý - ​​všudypřítomné vysoce integrované dopravní systémy, vozový park je převážně automatizovaný, osobní mobilita, vozidla a infrastruktura se přizpůsobily novým technologiím.

Výsledky projektu Levitate budou zahrnovat soubor validovaných metod pro měření dopadů stávajících technologií a predikce budoucích systémů. Metody budou aplikovány na řadu scénářů včetně těch současných, aby poskytly řadu studií o dopadech nových a budoucích technologií mobility. Na základě přístupu Levitate bude vyvinut nový propojený a automatizovaný nástroj pro podporu rozhodování o mobilitě, který poskytne důkazní základ pro budoucí tvorbu politiky v oblasti mobility.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
Zúčastněné strany AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH
AIMSUN SLU
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
STICHTING WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID
TRANSPORTOKONOMISK INSTITUTT
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
STADT WIEN
QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - QLD QUT
TONGJI UNIVERSITY
UNIVERSITY OF MICHIGAN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
Financování Program H2020 částkou 5 022 215 EUR
Celkem  6 447 215 EUR
Harmonogram 12/2018 – 11/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/824361