ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

LEMO

Název projektu anglickyLeveraging Big Data to Manage Transport Operations

Popis projektu
Projekt LeMO využil big data ke správě dopravního provozu (LeMO) a prozkoumal důsledky využití big dat k posílení ekonomické udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropské dopravy. LeMO studoval a analyzoval big data v evropské dopravě, zejména s ohledem na pět dopravních dimenzí: druhy dopravy, odvětví, technologii, politiku a hodnocení. 
 
LeMO provedl případové studie s cílem poskytnout doporučení ohledně předpokladů efektivní implementace big dat v dopravě. Doplnil tyto případové studie o horizontální analýzu identifikující bariéry a omezení dopravního systému pro využívání big dat.
 
Ve spolupráci se silnou poradní a referenční skupinou a odbornými zúčastněnými stranami LeMO navrhnul a rozvinul plán výzkumu a politiky, který poskytne dílčí kroky nezbytné k otevření a sdílení dat pro dopravu bezpečnější, efektivnější a udržitelnější. LeMO se zejména zabýval zásadními otázkami ochrany soukromí, zabezpečení dat a právními aspekty, což připraví půdu pro budoucí právní rámec pro sběr a využívání big dat v dopravě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGSTIFTELSE
Zúčastněné stran

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITATFRANKFURT AM MAIN 
CONFEDERATION OF ORGANISATIONS IN ROAD TRANSPORT ENFORCEMENT AISBL
BIRD & BIRD LLP
PANTEIA BV

STIFTINGA VESTLANDSFORSKINGSTIFTELSE

Financování Program H2020 částkou 1 492 627 EUR
Celkem 1 492 627 EUR
Harmonogram 11/2017 – 10/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/211234/factsheet/en 
https://lemo-h2020.eu/