ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

HADRIAN

Název projektu anglickyHolistic Approach for Driver Role Integration and Automation Allocation for European Mobility Needs

Popis projektu
Projekt HADRIAN představuje revoluci v definici rolí řidiče v automatizovaném řízení (AD) zaměřenou na člověka, která začíná potřebami lidské mobility v širším rámci evropských vizí budoucí mobility v oblastech sdílené, individuální a nákladní dopravy. Celostní řešení hnacího systému jsou koncipována na základě realistického uspořádání schopností vozidla a infrastruktury ve shodě s lidskými schopnostmi k dosažení bezpečného, přijatelného a důvěryhodného využití funkcí AD a přechodů mezi úrovněmi AD.

Projekt HADRIAN se zaměřuje na užitečnost dynamicky se upravujících rozhraní člověk-stroj (HMI), která berou v úvahu podmínky prostředí a řidiče, aby poskytla adaptivní signály, informace nebo oprávnění k přenosu, které řidič potřebuje k bezpečnému přechodu mezi úrovněmi AD. Pro tato  HMI  budou vyvinuty modely stavu řidiče v reálném čase, nové metody a algoritmy fúze senzorů a informací, jakož i algoritmy logiky rozhodování pro kontextově citlivé zásahy a nabídky informací. 

Cílem projektu HADRIAN je zvýšit bezpečnost přechodů na úrovni AD o 85% ve srovnání s tradičními neadaptivními HMI a dosáhnout přijatelnosti 95%. Devatenáct studií s účastí osob, které pokrývají širokou škálu demografických a kulturních faktorů řidiče, prozkoumá a vyhodnotí koncepty f-HMI a metody monitorování řidiče v simulátorech řízení a demonstracích v terénu. Demonstrace budou provedeny s využitím celé řady vozidel - od lehkých až po větší osobní  i nákladní vozidla  (třídy L, M a N).

Výsledky budou převedeny do pokynů a doporučení pro výrobce OEM po celém světě pro integraci bezpečných, přijatelných a důvěryhodných technologií a funkcí AD do systémů.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  VIRTUAL VEHICLE RESEARCH GMBH
Zúčastněné strany UNIVERSIDAD DE GRANADA
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN
BUNDESANSTALT FUER STRASSENWESEN
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
IESTA - INSTITUT FUR INNOVATIVE ENERGIE -STOFFAUSTAUSCHSYSTEME
NERVTECH, RAZISKAVE IN RAZVOJ DOO
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS- AKTIENGESELLSCHAFT
AVL LIST GMBH
FORD OTOMOTIV SANAYI ANONIM SIRKETI
UNIVERSITY OF SURREY
PARIS-LODRON-UNIVERSITAT SALZBURG
Financování Program H2020 částkou 7 995 989 EUR
Celkem  7 995 989 EUR
Harmonogram 12/2019 – 5/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/875597