ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

TRANSMODEL

Název projektu anglickyCEN European reference data model for public transport information

Popis projektu
Transmodel poskytuje abstraktní model běžných konceptů a datových struktur veřejné dopravy, který lze použít k vytvoření mnoha různých druhů informačních systémů veřejné dopravy, včetně jízdních řádů, jízdného, provozního řízení, dat v reálném čase, plánování cest atd.
 
Transmodel v6 pokrývá multimodální KONVENČNÍ veřejnou dopravu, včetně flexibilní dopravy, a tedy i dopravy reagující na poptávku: zohledňuje většinu potřeb autobusové a tramvajové dopravy, lehké železnice, metra a dálkové železnice.
 
Služby veřejné dopravy se stále více spoléhají na informační systémy, které zajišťují spolehlivý a efektivní provoz a široce dostupné a přesné informace pro cestující. Tyto systémy se používají pro řadu specifických účelů: sestavování jízdních řádů a jízdních řádů, řízení vozového parku, vydávání jízdenek a stvrzenek, poskytování informací o provozu v reálném čase atd.
 
Referenční datový model, vytvořený na koncepční úrovni, může podpořit vývoj softwarových aplikací, jejich vzájemnou interakci nebo kombinaci v integrovaném informačním systému a organizaci systému a správu informací, které řídí využití stávajícího telematického prostředí ve společnosti (nebo skupině společností) provozující počítačové aplikace podporující různé funkční oblasti veřejné dopravy.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o siniční síti, dopravním provozu  a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o siniční síti, dopravním provozu  a cestování
Odpovědnost 
 
Zúčastněné strany
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Maďarsko
Itálie
Nizozemí
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Financování NEUVEDENO
Harmonogram NEUVEDENO
Kontakt https://www.transmodel-cen.eu/overview/