ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

TRANSIT

Název projektu anglickyTravel Information Management for Seamless Intermodal Transport

Popis projektu
Vizí projektu TRANSIT je multimodální evropský dopravní systém, v němž jsou různé druhy dopravy integrovány tak, aby cestující cestovali od dveří ke dveřím efektivním, udržitelným a odolným způsobem. Uskutečnění této vize vyžaduje koordinované plánování a společné rozhodování různých druhů dopravy, i multimodální informační systémy, které cestujícím umožní plánovat a měnit plány svých cest v reálném čase.
 
Cílem projektu TRANSIT je vyvinout soubor multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), metod analýzy dat o mobilitě a nástrojů dopravní simulace, které umožní vyhodnotit dopad inovativních intermodálních dopravních řešení na kvalitu, efektivitu a odolnost cestování cestujících od dveří ke dveřím.
 
Konkrétní cíle projektu jsou následující:
  • Navrhnout inovativní řešení založená na sdílení informací a koordinovaném rozhodování mezi leteckou dopravou a ostatními druhy dopravy.
  • Vyvinout multimodální klíčové ukazatele výkonnosti pro hodnocení kvality a efektivity cesty cestujících od dveří ke dveřím.
  • Prozkoumat nové metody a algoritmy pro sběr, fúzi a analýzu dat o mobilitě, které umožní podrobnou rekonstrukci různých fází multimodálních cest na dlouhé vzdálenosti a měření nových multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti.
  • Vyvinout modelovací a simulační rámec pro analýzu chování při dálkových cestách, který umožní komplexní posouzení intermodálních řešení z hlediska navrhovaných multimodálních klíčových ukazatelů výkonnosti.
  • Posoudit očekávaný dopad navrhovaných intermodálních koncepcí a odvodit pokyny a doporučení pro jejich praktický vývoj a realizaci.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I.  - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
I - zvýšení integrace dopravních módů 
Odpovědnost  NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL
Zúčastněné strany
ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
AENA S.M.E. SA
EUROCONTROL - EUROPEAN ORGANISATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION
Financování Program H2020 částkou 999 950   EUR
Celkem  1 226 490 EUR
Harmonogram 5/2020 – 10/2023
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/893209