ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

SULPiTER

Název projektu anglickySustainable Urban Logistics Planning to Enhance Regional Freight Transport

Popis projektu
Doprava je druhým největším energeticky náročným odvětvím, s 32% podílem na konečné spotřebě energie. Evropská komise stanovila ambiciózní cíl logistiky měst bez emisí CO2 do roku 2030. To vyžaduje nejen opatření veřejné politiky, ale i posun v paradigmatu politiky. 82 % Evropanů bude do roku 2050 žít ve městech, proto je třeba řešit problémy městské nákladní dopravy z hlediska funkčních městských oblastí (FUA), s přihlédnutím k funkčním dopravním a ekonomickým vztahům mezi vnitřními městskými centry a okolními městskými územími. Tím budou politiky účinně formovat územní a ekonomický rozvoj středoevropských městských oblastí.
 
Projekt SULPITER podpořil tvůrce politik při zlepšování jejich porozumění fenoménům nákladní dopravy ve FUA v energetické a environmentální perspektivě.
 
Projekt posílil jejich kapacitu v plánování městské nákladní dopravy: vypracoval a přijal plány udržitelné městské logistiky (SULP). Tvůrci politik v Bologni, Budapešti, Poznani, Brescii, Stuttgartu, Mariboru a Rijece spolupracovali s dalšími místními, regionálními a národními nepartnerskými orgány a s technickými partnery. Zaměřili se na budování kapacit nadnárodní politiky a na vývoj nadnárodních analytických a řídicích nástrojů, jejichž výsledkem byly vylepšené politiky pro energetickou a environmentální udržitelnost nákladní dopravy ve středoevropských FUA.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
Zúčastněné strany Grad Rijeka
Miasto Poznań
Instytut Logistyki i Magazynowania
Brescia Mobilità SpA
Città Metropolitana di Bologna
Central European Initiative – Executive Secretariat
Univerza v Mariboru
KLOK Kooperationszentrum Logistik e.V.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH
Vecsés Város Önkormányzat
MESTNA OBČINA MARIBOR
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Eurosportello
Financování Program Interreg CE částkou 2 445 291 EUR
Harmonogram 6/2016 – 5/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17680/Sustainable-Urban-Logistics-EN/