ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

SPECK

Název projektu anglickySmart Pedestrian Crosswalk for Increased Traffic Safety at Uncontrolled Crossings

Popis projektu
Dopravní nehody zranitelných účastníků silničního provozu jsou stále jednou z hlavních příčin vážných zranění a úmrtí v silniční dopravě na celém světě a EU stojí podle odhadů 120 miliard eur ročně. Statistiky ukazují, že k více než třetině nehod s účastí IZS dochází na světelně neřízených přechodech.
 
Jedním z možných opatření k minimalizaci těchto nehod je zlepšení komunikace mezi účastníky silničního provozu pomocí kooperativních inteligentních dopravních systémů. Tyto technologie lze integrovat do infrastruktury i do samotných vozidel a vytvořit tak jakýsi kybernetický dialog (V2X) mezi jedoucím strojem a jeho okolím. Vybavením silniční infrastruktury komunikačními zařízeními a snímači lze sledovat a předpovídat dynamiku provozu a také varovat účastníky silničního provozu, pokud jsou jejich trajektorie konfliktní. Technické požadavky na taková zařízení v reálném provozu však zůstávají více než náročné.
 
Společnost Bercman tento problém vyřešila vyvinutím inteligentní silniční jednotky, která využívá algoritmy umělé inteligence (AI) ve spojení s technikami fúze senzorů k předvídání a předcházení konfliktů v dopravě na základě situace. Zvyšuje bezpečnost zranitelných účastníků provozu v blízkosti neřízených křižovatek tím, že využívá výstražných signálů a aktivních bezpečnostních opatření, aby k nehodám vůbec nedošlo.
 
Cílovou skupinou opatření jsou městské obce s více než 50 000 obyvateli, které chtějí modernizovat svou infrastrukturu a získat status chytrého města. Řešení je vhodné pro celosvětový trh s inteligentními dopravními systémy, jehož hodnota se do roku 2025 odhaduje na více než 46 miliard eur. Ve fázi 1 provedla společnost Bercman komplexní studii proveditelnosti, která zahrnovala i aspekt komercializace inovace, a podle toho aktualizovala svůj obchodní plán.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. – aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou 
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  BERCMAN TECHNOLOGIES
Zúčastněné strany BERCMAN TECHNOLOGIES
Financování Program H2020 částkou 1 142 875EUR
Celkem 1 408 500 EUR
Harmonogram 11/2019 – 5/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/887775