ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

RUMOBIL

Název projektu anglickyRural Mobility in European Regions affected by Demographic Change

Popis projektu
RUMOBIL byl založen na nadnárodní spolupráci mezi orgány veřejné správy a jejich dopravními subjekty, které čelily podobné výzvě: reagovat na tlaky na regionální systémy veřejné dopravy způsobené demografickými změnami v okrajových oblastech.
 
Spolupráce v projektu RUMOBIL jim poskytla platformu pro výměnu znalostí, pilotní aplikace nejmodernějších nástrojů a řešení a revizi jejich dopravních politik tak, aby lépe vyhovovaly měnícím se potřebám mobility.
 
Hlavními výstupy RUMOBIL byly pilotní akce, vypracování Strategie RUMOBIL a politická rozhodnutí pro její implementaci v osmi partnerských regionech. Pilotní akce umožnily testování řady inovativních aplikací, jak lze řídce osídlené okrajové oblasti lépe propojit s primárním, sekundárním nebo terciárním dopravním uzlem (přístup k evropským a vnitrostátním sítím osobní dopravy). Nadnárodní strategie RUMOBIL navrhla regionům střední a východní Evropy inovativní a přenosné přístupy veřejné dopravy založené na společně analyzovaných osvědčených postupech, kombinovaných znalostech partnerů a zúčastněných stran, poučení z pilotních projektů a nových nápadů předložených prostřednictvím nadnárodní soutěže založené na sociálních médiích.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Zúčastněné strany HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
T Bridge S.p.A
Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena S.p.A
JIKORD s.r.o.
Nagykálló Város Önkormányzata
Kraj Vysočina
Žilinský samosprávny kraj
Województwo Mazowieckie
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Žilinská univerzita v Žiline
Savez za željeznicu
Financování Program Interreg CE částkou 2 654 918 EUR
Harmonogram 6/2016 – 5/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17668/Rural-Mobility-in-European--EN/