ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

CityZen

Název projektu anglickyEnhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values

Popis projektu
CityZen reaguje na rostoucí počet měst a regionů, které si uvědomují výhody městského zemědělství pro udržitelný život a zlepšení příjmů. Jeho cílem je propagovat městské zemědělství jako úspěšnou hnací sílu ekonomické a sociální transformace tím, že tento koncept představí tvůrcům politik. Integrací modelů a postupů městského zemědělství se mají zlepšit různé regionální politiky v oblasti ekologických inovací a účinného využívání zdrojů, jako je potravinová bezpečnost, nakládání s odpady, rozvoj komunit a přizpůsobení se změně klimatu.
 
Komunitní zeleninová zahrada 1 je příkladem toho, jak se místo v Sofii (Bulharsko), které bylo kontaminováno stavebním odpadem a využíváno jako neregulované parkoviště, stává malou městskou oázou s rostoucí komunitou městských zahrádkářů.
 
Zahrada o celkové rozloze 250 m2 vznikla z iniciativy pro rozvoj městského zemědělství v Sofii a sdružení Gorička. Na všech fázích vzniku zahrady se podíleli také dobrovolníci. Terén nabídl k pronájmu městský podnik při magistrátu Sofie.
 
Za účelem revitalizace bývalých neregulovaných parkovišť byla odstraněna kontaminovaná zemina a navezena čistá zemina ze staveniště. Na seznamu prací byla také infrastruktura, jako je přívod vody a elektřiny, výstavba oplocení a parcelace. Největší starostí při zakládání a udržování zahrady bylo sdělit všechny výhody obyvatelům, jejichž parkovací místa jsou zabrána pro vytvoření zahrady. Po řadě osobních setkání sousedé nápad přijali. Na jedné z prvních akcí se zúčastnilo 85 lidí a výsledkem bylo, že se všechny pozemky rozdělily pro ekologické městské zemědělství.
 
Za možnost podílet se na projektu zahrady se vybírá symbolický poplatek, který pokrývá provozní náklady a náklady na údržbu.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI  
Odpovědnost  ARC FUND
Zúčastněné strany
Regional Development Fundo f Central Macedonia on behalf of the Region of Central Macedonia
Municipality of Beja
Higher Technical School of Agrarian Engineering – University of Valladolid
Ifls
Cimbal
Natural Heritage Foundation of Castilla y León
Fundation „Sofia Development Association“
Financování Program H2020 částkou 3 900 803 EUR
Celkem  3 900 803 EUR
Harmonogram 8/2019 – 7/2023
Kontakt

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/

https://www.interregeurope.eu/good-practices/community-vegetable-garden-1-revitalized-parking-lots-in-sofia