ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

ChemMultimodal

Název projektu anglickyPromotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics

Popis projektu
Chemický průmysl je ve střední Evropě důležitým hospodářským odvětvím s obratem 117 miliard EUR a 340 000 zaměstnanci. Chemické společnosti jsou důležitými logistickými subjekty odpovědnými za 8% objemu nákladní dopravy. Cílem tohoto odvětví je posílit multimodální dopravu a modální přechod ze silnice na železnici se silným zaměřením na zlepšení bezpečnosti a zabezpečení v kombinaci se zvýšenou logistickou účinností. Optimalizace dodavatelského řetězce je zásadní pro dlouhodobou konkurenceschopnost.
 
Hlavním cílem ChemMultimodal byla podpora multimodální přepravy chemického zboží koordinací a usnadněním spolupráce mezi chemickými společnostmi, poskytovateli specializovaných logistických služeb, provozovateli terminálů a veřejnými orgány v regionech s chemickým průmyslem ve střední Evropě.
 
Na základě podrobné analýzy potřeb pro zlepšení multimodální přepravy chemického zboží projekt vyvinul soubor nástrojů na podporu chemických společností a specializovaných logistických služeb při jejich strategickém a provozním plánování pro zvýšení podílu multimodální přepravy. Tento soubor nástrojů byl testován v 7 pilotních projektech s 35 chemickými společnostmi v partnerských zemích, aby se usnadnil skutečný přechod ze silničního na jiný druh dopravy. V těchto pilotních projektech bylo cílem zvýšit multimodální dopravu o 10% a snížit stopu CO2 o 5%. Byla vypracována společná strategie a k ní sedm regionálních nebo národních akčních plánů s cílem pokračovat a zintenzivnit činnosti po skončení projektu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt
Zúčastněné strany Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt
Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH
FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH - Kunststoffcluster
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
SC Sviluppo chimica S.p.A.
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Zväz Chemickeho a Farmaceutickeho Priemyslu Slovenskej Republiky
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Svaz chemického průmyslu České republiky
Polska Izba Przemyslu Chemicznego
Ústecký kraj
Provincia di Novara
Financování Program Interreg CE částkou 2 249 170 EUR
Harmonogram 6/2016 – 5/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/17642/Promotion-of-Multimodal-Tra-EN/