ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

CONNECT2CE

Název projektu anglickyImproved rail connections and smart mobility in Central Europe

Popis projektu
CONNECT2CE se zaměřil na řešení slabé dostupnosti regionálních, periferních a přeshraničních oblastí střední Evropy do/z hlavních regionálních/národních/evropských dopravních sítí a uzlů, způsobené dlouhodobým fenoménem urbanizace, v důsledku čehož počet obyvatel venkova neustále klesá, což vede k nižší hustotě obyvatelstva a řídce osídleným venkovským a okrajovým oblastem, kde je provozování efektivní veřejné dopravy náročné.
 
CONNECT2CE zvýšil porozumění a povědomí, z kvalitativní a kvantitativního pohledu, o současných i budoucích regionálních systémech veřejné dopravy ve střední Evropě a poskytl partnerům projektu, orgánům a regionálním provozovatelům veřejné dopravy nástroje a dovednosti pro formování jejich dopravních politik. V konečném důsledku to zlepšilo kapacity veřejného sektoru ve střední Evropě pro efektivní plánování periferních a přeshraničních systémů veřejné dopravy.
 
CONNECT2CE tak učinil vypracováním harmonizovaných a koordinovaných strategií a nástrojů, které jsou začleněny a implementovány na regionální a přeshraniční úrovni prostřednictvím pilotních akcí, a to ve třech oblastech, které jsou navzájem propojeny. Všechny jsou podstatnými prvky, jež přispívají ke zlepšení služeb veřejné dopravy v okrajových nebo přeshraničních regionech:
1)    Konektivita (závazky veřejné služby / jednotná kontaktní místa, harmonizace multimodálních jízdních řádů, regionální a přeshraniční železniční doprava)
2)   Integrované systémy prodeje jízdenek a tarifů (integrace regionálních a přeshraničních multimodálních jízdenek byla poprvé otestována a implementována)
3)   Implementace nejúčinnějších a nejinovativnějších nástrojů ITS v oblasti informační mobility

Zařazení projektu:
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Central European Initiative - Executive Secretariat
Zúčastněné strany Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l.
Prometni institut Ljubljana d.o.o.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Accademia Europea Bolzano/Bozen
Sistemi Territoriali S.p.a.
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
Regionalmanagement Burgenland GmbH
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
Slovenske železnice-Potniški promet, d.o.o.
Klaster intermodalnog prijevoza
Plzeňský kraj
 
Financování Program Interreg CE částkou 2 602 924 EUR
Harmonogram 6/2017 – 5/2020
Kontakt

https://keep.eu/projects/18175/Improved-rail-connections-a-EN/