​TIMON

Název projektu anglickyEnhanced real time services for an optimized multimodal mobility relying on cooperative networks and open data

Popis projektu
Evropa by byla blíže řešení problémů souvisejících s přetížením, bezpečností dopravy a výzvami v oblasti životního prostředí, kdyby byli lidé, vozidla, infrastruktura a podniky propojeny do jednoho spolupracujícího ekosystému, kombinujícího integrované řízení dopravy s novými prvky kontinuálního sběru dat a vlastní správy systému.
 
Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, udržitelnosti, flexibility a efektivity systémů silniční dopravy využitím kooperativní komunikace a zpracování otevřených dat souvisejících s cestováním, prostřednictvím otevřené  webové platformy a mobilní aplikace vyvinuté za účelem poskytování informací a služby řidičům, podnikům a zranitelným uživatelům pozemních komunikací  v reálném čase.
 
Cílem projektu je:
  • Analyzovat potřeby zúčastněných stran a zahrnout je do specifikace přepravních služeb poskytovaných platformou;
  • Identifikovat  otevřené datové zdroje dopravních informací a harmonizovat je  v reálném čase;
  • Definovat a implementovat globální architekturu pro umožnění kooperativního snímání v ITS;
  • Využít informací shromážděných z komunikace vozidel, GNSS a otevřených dat pomocí technologií umělé inteligence;
  • Vyvíjet hybridní sítě podporující 802.11p a mobilní komunikaci, což umožní zajistit stabilní komunikační kanál mezi vozidly a VRU.
  • Navrhnout dvě validační prostředí, umožnit testování v meziměstské oblasti.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I. (O)
II. (C)
B
Podpoří prioritní akci EU a)
b)
c)
Odpovědnost  UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA
Zúčastněné strany ISKRA
FRAUNHOFER
CTTC
INTECS
THE SENSIBLE CODE COMPANY
GEOX
XLAB
JP LPT
CORTE
TASS
Financování Program H2020 částkou 5 605 2013 EUR
Celkem  5 605 213 EUR
Harmonogram 6/2015 – 11/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636220 
https://www.timon-project.eu/