ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

USharePark

Název projektu anglickysmart secUre system to SHARE PARKing places in private garages

Popis projektu
Projekt USharePark řešil inteligentní parkování typu peer-to-peer (P2P), určené k optimalizaci využití dostupných soukromých parkovacích míst. V září 2015 byla podepsána smlouva s významným vlastníkem parkovišť ve Španělsku na správu 600 parkovacích míst ve třech různých zařízeních a o tento systém projevili zájem i v jiných městech a zemích.
 
Top 20 poskytovatelů aplikací v těchto oblastech již před projektem nabízelo 57,24 milionu parkovacích míst pro 29,65 milionu uživatelů. Pro provozovatele parkování, jako je USharePark, a jejich podpůrný ekosystém, tak byly konkrétní obchodní příležitosti.
 
Řešení USharePark spojilo řidiče a vlastníky parkovacích míst, aby co nejlépe využili dostupnost prázdných míst. Majitelé získali další příjem z pronájmu parkovacích míst, když nejsou využívána pro jejich účely, a řidiči ušetřili čas, peníze a úsilí při hledání parkovacího místa. Kromě toho projekt umožnil minimalizovat provoz vozidel na veřejných komunikacích a optimalizovat množství znečišťujících plynů.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Ayanet Tic Sa
Zúčastněné strany Garagescanner Sociedad Limitada Unipersonal
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 12/2015 – 3/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/711425