ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

5G - IANA

Název projektu anglicky 5G Intelligent Automotive Network Applications

Popis projektu
Cílem 5G-IANA je poskytnout otevřenou experimentální platformu 5G, na které budou mít experimentátoři třetích stran (tj. malé a střední podniky) v oblasti 5G-PPP související s automobilovým průmyslem možnost vyvíjet, zavádět a testovat své služby.
 
Automotive Open Experimental Platform (AOEP) bude specifikována jako celý soubor hardwarových a softwarových prostředků, který poskytuje výpočetní a komunikační/transportní infrastrukturu a komponenty pro správu, ve spojení s vylepšenou sadou nástrojů NetApp Toolkit přizpůsobenou pro sektor Automotive.
 
5G-IANA zpřístupní experimentátorům zabezpečené a standardizované rozhraní API pro usnadnění všech různých kroků směrem k produkční fázi nové služby. 5G-IANA se zaměří na různé virtualizační technologie integrující různé rámce MANO pro umožnění nasazení komplexních síťových služeb v různých doménách (vozidla, silniční infrastruktura, uzly MEC a cloudové zdroje).
 
Sada nástrojů 5G-IANA NetApp bude propojena s novým úložištěm VNF pro automobilový průmysl, které bude obsahovat rozšířený seznam otevřených přístupných VNF souvisejících s automobilovým průmyslem připravených k použití a šablon NetApp, které budou tvořit úložiště pro malé a střední podniky, jež budou moci využívat a vyvíjet nové aplikace.
 
V neposlední řadě 5G-IANA vyvine distribuovaný rámec AI/ML (DML), který poskytne funkce pro zjednodušenou správu a orchestraci kolekcí komponent služeb AI/ML a umožní aplikacím založeným na ML proniknout do světa Automotive díky jejich inherentní povaze zachovávající soukromí. 5G-IANA bude demonstrována prostřednictvím 7 případů použití souvisejících s automobilovým průmyslem ve 2 testovacích prostředích 5G SA. Nad rámec technologických výzev a s využitím vstupů z demonstračních činností provede 5G-IANA analýzu nákladů a přínosů, která bude zahrnovat více zúčastněných stran a která určí a ověří tržní podmínky pro inovativní a zároveň udržitelné obchodní modely podporující dlouhodobý plán celoevropského zavádění 5G jako klíčového prostředku pro pokročilé služby pro Automotive.

 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU

II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou

Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI

C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou

Odpovědnost

EREVNITIKO PANEPISTIMIAKO INSTITOUTO SYSTIMATON EPIKOINONION KAI YPOLOGISTON

Zúčastněné strany
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG
UNIVERSITAET ULM
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
TELEKOM SLOVENIJE DD
UBITECH LIMITED
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
BYLOGIX SRL
FS COM
NEXTWORKS
5G COMMUNICATIONS FOR FUTURE INDUSTRY VERTICALS SL
INCITES CONSULTING SA
OSEVEN SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
COGNITIVE INNOVATIONS PRIVATE COMPANY
INTERNET INSTITUTE, COMMUNICATIONS SOLUTIONS AND CONSULTING LTD
Financování Program Industrial Leadership částkou 5 999 969 EUR
Celkem  7 649 795 EUR
Harmonogram 6/2021 – 11/2024
Kontakt