ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Evopark

Název projektu anglickyA disruptive software solution guiding users to available parking spots and making interaction with the parking infrastructure quick and easy

Popis projektu
Úkol lokalizovat parkovací místo v rušných centrech měst není nákladný pouze z hlediska osobního času řidiče, ale také z hlediska dopadu na životní prostředí (emise skleníkových plynů) a vytváření dopravy (30% dopravy uvnitř evropských měst je připisováno hledání parkovacího místa). Řešení parkovacími garážemi je pro veřejnost doposud neatraktivní; využití parkovacích míst v garážích je pouze  50%.
 
Projekt Evopark navrhuje řešení pro zjednodušení postupu hledání dostupných parkovacích míst v rušných a přeplněných vnitřních městech, jež zahrnuje: softwarovou aplikaci pro mobilní zařízení, které v reálném čase informuje uživatele o dostupnosti parkování v parkovacích garážích v okolí, RFID identifikační štítek vozidla, automatizace procesu vjíždění, placení a opuštění garáže, stejně jako server Evopark, který ukládá údaje o dostupnosti parkování ve všech přidružených garážích.
 
Řešení se integrovalo do stávajících systémů pro správu parkování (PMS), které zajišťují přístup návštěvníků, vydávají parkovací lístky, sledují proud návštěvníků a poskytují data. Řešení má dopad na uživatele (řidiče): šetří čas a palivo tím, že eliminuje potřebu hledání parkování a zjednodušuje využití parkovacích garáží. Evopark také vytvoří udržitelnější a přátelštější městské prostředí: o 40% nižší emise skleníkových plynů, menší dopravní kongesce a hluk, obyvatelnější ulice a více volných prostor. Pro zákazníky garáží a maloobchodních prodejen řešení Evopark představuje nový kanál pro získávání a udržení uživatelů při optimalizaci využívání bezplatných parkovacích míst bez investic do infrastruktury a bez finančních rizik.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  EVOPARK GMBH
Zúčastněné strany VERKEHRSWACHT PARKPLATZ GMBH
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 2/2016 – 5/2016
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/711032