ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Up-Drive

Název projektu anglickyAutomated Urban Parking and Driving

Popis projektu
Automatizace jednotlivých dopravních systémů je považována za nadějnou vyhlídku s potenciálem významného zmírnění mnoha problémů spojených se zesílenou urbanizací a zároveň nabízí další výhody pro občany a významné zvýšení celkové bezpečnosti ulice. Vzhledem k nedostatečné vyspělosti příslušných klíčových technologií a přetrvávajícím právním omezením však zůstává úplná automatizace řízení na silnici dlouhodobější vizí, zejména v městském prostředí.
 
Cílem a ambicí projektu UP-Drive bylo řešit tyto technologické výzvy prostřednictvím vývoje automatizované služby parkování s obsluhou pro prostředí města, jejímž cílem bylo zbavit řidiče automobilu břemene hledání parkovacího místa v centrech měst. Místo toho plně automatizovaný vůz sám navigoval městskými čtvrtěmi, nalezl parkovací místo a vrátil se na vyžádání.
 
Vytvoření takového systému vyžadovalo zvládnutí všech klíčových technologií nezbytných pro automatizovanou jízdu ve městě nad rámec současného stavu techniky: úplné vnímání okolí vozidla z pohledu celého okolí, robustní celoživotní lokalizace a mapování, sofistikované porozumění složitým scénám i agregace a integrace dlouhodobých sémantických dat přes cloudovou infrastrukturu. Tímto způsobem bylo zajištěno, že výzkum a vývoj prováděný v tomto projektu byl přímo použitelný i pro jiné případy užití řízení vozidla v městském prostředí, jako asistenční a bezpečnostní systémy řidiče na jedné straně, a na druhé straně na doprava pro seniory a občany s handicapy, dodávky zboží na poslední míli, a nakonec i plně automatizovaná jízda ve městě obecně.
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  VOLKSWAGEN AG
Zúčastněné strany EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
IBM RESEARCH GMBH
UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA
CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE
Financování Program H2020 částkou 4 671 896 EUR
Celkem  7 604 894 EUR
Harmonogram 1/2016 – 12/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/688652