ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

IN2CCAM

Název projektu anglickyICT Infrastructure for Connected and Automated Road Transport

Popis projektu
Konsorcium IN2CCAM v souladu s vizí rámcového programu Horizon Europe na období 2021-2027, jehož cílem je urychlit zavádění inovativních technologií a systémů CCAM pro cestující a zboží, vyvíjí, zavádí a demonstruje inovativní služby pro propojená a automatizovaná vozidla, infrastruktury a uživatele.
 
Cílem je všem občanům poskytnout výhody zavedením plné integrace služeb CCAM do dopravního systému. Hlavními očekávanými pozitivními dopady na společnost jsou:
  • bezpečnost (tj. snížení počtu dopravních nehod způsobených lidskou chybou
  • životní prostředí (tj. snížení emisí z dopravy a dopravních kongescí díky plynulosti dopravy a zamezení zbytečných cest)
  • inkluzivita (tj. zajištění inkluzivní mobility a dobrého přístupu pro všechny)
 
Za tímto účelem je přístup založen na zavádění a integraci zdokonalené fyzické, digitální a provozní infrastruktury s cílem obohatit služby CCAM a zvýšit bezpečnost a efektivitu dopravy.
 
Soubor fyzických, digitálních a provozních řešení bude navržen a realizován ve čtyřech hlavních živých laboratořích (Lead Living Labs): Tampere (Finsko), Trikala (Řecko), Turín (Itálie) a Vigo (Španělsko). Kromě toho budou ve fázi návrhu spolupracovat dvě následné laboratoře, které poskytnou nápady a data posouzené simulačními testy a validací: Bari (Itálie) a Quadrilatero (Portugalsko).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z  - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  POLITECNICO DI BARI
Zúčastněné strany
5T SRL
AUTOMOBIL CLUB ASSISTENCIA SA
AKKA INDUSTRY CONSULTING GMBH
AYUNTAMIENTO DE VIGO
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELINKEINOJA KEHITYSYHTIO BUSINESS TAMPERE OY
COMUNE DI BARI
ANAPTYXIAKI ETAIREIA DIMOU TRIKKAION ANAPTYXIAKI ANONYMI ETAIREIA OTA
EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION - INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
EQUIPOS DE SENALIZACIoN Y CONTROL S.A
FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION & KNOWLEDGE FOR SOCIETY
INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
ISTANBUL OKAN UNIVERSITESI
LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
NEO GLS
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DE FINS ESPECIFICOS QUADRILATERO URBANO
TTS Italia
UBIWHERE LDA
FUNDACION CENTRO DE TECNOLOGIAS DE INTERACCION VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Financování Program H2020 částkou 4 979 626 EUR
Celkem  5 576 481 EUR
Harmonogram 11/2022 – 10/2025
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/101076791