ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

HIGHTS

Název projektu anglickyHigh precision positioning for cooperative ITS applications

Popis projektu
Aplikace pro kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) se spoléhají na znalost geografické polohy vozidel. Satelitní systémy určování polohy (např. GPS a Galileo) nejsou schopny poskytnout dostatečně přesné informace o poloze pro mnoho důležitých aplikací a v určitých náročných, ale běžných prostředích.
 
Projekt HIGHTS řešil tento problém kombinací tradičních satelitních systémů s inovativním využitím palubních snímacích a bezdrátových komunikačních technologií na infrastruktuře (např. Wi-Fi, ITS-G5, sledování UWB, Zigbee, Bluetooth, LTE atd.) pro vysoce přesné určování polohy pro účely C-ITS.
 
Výsledky byly integrovány do architektury ETSI do vrstvy pro zařízení C-ITS a staly se tak dostupnými pro všechny aplikace C-ITS, včetně těch, které se zaměřují na náročné případy užití: bezpečnost zranitelných uživatelů silničního provozu a autonomní řízení nebo platooning. Projekt proto šel i nad rámec určování polohy do vývoje rozšířené celoevropské platformy služby určování polohy založené na vylepšených místních dynamických mapách a postavené na otevřených evropských standardech.
 
Systémy vyvinuté v rámci projektu kombinují zařízení na infrastruktuře, vybavená vozidla, komunikaci mezi účastníky silničního provozu a offline zpracování. Byly zkoušeny a hodnoceny za reálných podmínek na testovacím místě TASS v Helmondu.
 
Výstupy byly publikovány na událostech nejvyšší úrovně, což zaručilo otevřený přístup ke všem vytvořeným technickým publikacím. Projekt přinesl vyvinutá řešení normalizačním orgánům.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  JACOBS UNIVERSITY BREMEN GGMBH
Zúčastněné strany Jacobs University Bremen
Objective Software
TASS International Mobility Center
BeSpoon
The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)
Innotech21
EURECOM
Zigpos
Ibeo Automotive Systems
DLR
FBConsulting
Bosch
Paulus Teun Spaanderman
Financování Program H2020 částkou 5 999 616,25 EUR
Celkem: 5 999 616,25 EUR
Harmonogram 5/2015 – 4/2018
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/636537
https://trimis.ec.europa.eu/project/high-precision-positioning-cooperative-its-applications