ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

FREILOT

Název projektu anglickyUrban Freight Energy Efficiency Pilot

Popis projektu
Přeprava zboží je pro evropské hospodářství klíčem k udržení konkurenceschopnosti. Stejně tak však přináší jiné, méně pozitivní účinky, jako jsou emise CO2, což přispívá k celosvětové produkci skleníkových plynů. Snížení spotřeby paliva, emisí CO2 a emisí jiných znečišťujících látek je proto jedním z největších problémů dnešní silniční dopravy.

Konkrétní spotřeba energie nákladního vozidla v městských oblastech závisí na mnoha faktorech, jako je výkon vozidla, chování řidiče, strategie řízení dopravy, hmotnost vozidla a jeho zatížení, městská geografie a silniční síť atd. Je zřejmé, že všechny tyto aspekty nemohou být vyřešeny jedním jediným řešením (např. optimalizace nákladního automobilu nebo lepší vedení vozidel). Efektivní nákladní vůz není tak efektivní, pokud potřebuje zastavit na každém semaforu.

Z tohoto důvodu konsorcium FREILOT vyvinulo nový přístup k řešení této problematiky, kde budou řešeny čtyři z výše uvedených faktorů:
  • Řízení provozu (kontrola průsečíků optimalizovaná pro energetickou účinnost)
  • Vozidlo (akcelerace a adaptivní omezovače rychlosti)
  • Řidič (Rozšířená podpora "eco driving")
  • Řízení vozového parku (rezervace v reálném čase)

Základní myšlenka spočívala v tom, že řidiči mají přednost na semaforech, na určitých komunikacích nebo v určitou dobu během dne dle schématu FREILOT. Vhodná vozidla byla vybavena omezovači zrychlení/omezovači rychlosti a podporou ekologického řízení vozidla. Kromě toho byl pro tyto nákladní automobily zpřístupněn rezervační systém prostoru pro nakládku a vykládku, aby nedocházelo ke komplikacím při parkování.

Hlavním cílem pilotního projektu bylo ukázat, že pomocí programu FREILOT lze dosáhnout až 25 % snížení spotřeby paliva v městských oblastech.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
II. - návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
e) - poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
f) - poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
C -  návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  EUROPEAN ROAD TRANSPORT TELEMATICS IMPLEMENTATION COORDINATION ORGANISATION – INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS & SERVICES EUROPE
Zúčastněné strany POLIS – PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INNOVACION, INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA INDUSTRIA DE AUTOMOCION DE GALICIA
ASOCIACION CLUSTER DE MOVILIDAD Y LOGISTICA DE EUSKADI
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
GERTEK SOCIEDAD DE GESTIONES Y SERVICIOS SA
TRANSPORTES AZKAR S.A.
Transportes Nanuk SL
RENAULT TRUCKS SAS
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
COMMUNE DE LYON
INTERFACE TRANSPORT
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
THETIS SPA
GEMEENTE HELMOND
Van Den Broek Logistics B.V.
PEEK TRAFFIC B.V.VOLVO TECHNOLOGY AB
Financování Program CIP 1 996 783 EUR
Celkem  3 993 567 EUR
Harmonogram 4/2009 – 9/2012
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/rcn/191865/factsheet/en