ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

eGUTS

Název projektu anglickyElectric, Electronic and Green Urban Transport Systems

Popis projektu
Projekt eGUTS usiluje o využití potenciálu elektromobility v 8 podunajských městech, regionech i mimo ně. K tomu vypracovala stávající síť 22 partnerů inovativní standardy eGUTS pro města podporující elektromobilitu, založené na studiích proveditelnosti. Kromě toho byly vypracovány a realizovány místní akční plány, byla vyvinuta, vyzkoušena a nasazena mobilní aplikace eGUTS APP, implementovaly se pilotní akce v oblasti parkovacích politik, dobíjecích stanic a dalších.
 
V neposlední řadě konsorcium aktivně prohloubilo spolupráci, výměnu zkušeností a přenos know-how mezi příslušnými aktéry, a to jak na nadnárodní úrovni (prostřednictvím panelu odborníků), tak na regionální / národní úrovni (prostřednictvím jednání o regionální strategické platformě) se silným zaměřením na potřeby uživatelů (místní občané a turisté). Výsledkem je zdokonalené a koordinované uplatňování dunajské strategie eMOB nejen v zúčastněných regionech, ale s širším využitím výsledků v celé podunajské oblasti a dále v celé Evropě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
Odpovědnost  Občianske združenie No Gravity
Zúčastněné strany Politehnica Timișoara
Grad Zadar
Forschung Burgeland GmbH
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
DDTG Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft
Clusterul de Energii Sustenabile din Romania
Verein zur Förderung von Erneuerbarer Energie, Energieeinsparung und Umwelttechnologie
YARDO Institute
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Univerza v Mariboru
Opština Ulcinj
Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Mestna občina Velenje
Financování Program Interreg VB Danube částkou 1 520 792 EUR
Celková částka 1 789 168 EUR 
Harmonogram 1/2017 – 9/2019
Kontakt

https://keep.eu/projects/18412/Electric-Electronic-and-Gre-EN/