ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

METR

Název projektu anglickyManagement for Electronic Traffic REgulations

Popis projektu
Projekt Management elektronických dopravních předpisů (METR) poskytuje důvěryhodná, autoritativní, strojově interpretovatelná pravidla pro používání pozemních dopravních prostředků. Rozsah projektu zahrnuje jak pravidla, která jsou relativně statická (např. statické rychlostní limity), tak pravidla, která jsou dynamická (např. proměnlivé rychlostní limity, uzavírky jízdních pruhů v místech nehod). Očekává se však, že v případě potřeby budou do projektu začleněny stávající normy (např. ISO/TS 19091 pro signalizované křižovatky).


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
Odpovědnost  CEN - CENELEC
Zúčastněné stran  
Financování NEUVEDENO
Harmonogram 01/2017 – 
Kontakt
 
https://www.iso.org/standard/78408.html

https://docbox.etsi.org/workshop/2018/20180306_ITS_WORKSHOP/S04_ACCIDENT_FREE_AUTOM_DRIV/METR_QFREE_EVENSEN.pdf