ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

C-MOBILE

Název projektu anglickyAccelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe

Popis projektu
Vizí projektu C-MobILE byla bezpečná a účinná silniční doprava bez obětí a vážných zranění z nehod na evropských silnicích, zejména ve složitých městských podmínkách a pro zranitelné uživatele. Cílem byla udržitelná a ekonomicky životaschopná mobilita bez přetížení, minimalizující dopad silniční dopravy na životní prostředí.
 
Projekt C-MobILE řešil společnou celkovou systémovou architekturu C-ITS.  Přináší sedm následujících klíčových výsledků:
  • Rámec C-ITS pro návrh klíčového nasazení umožňující řešení v pilotních místech
  • Strategickou výzkumnou agendu pro klíčové oblasti podporující udržitelné zavádění C-ITS a později autonomní dopravy
  • Hodnocení, včetně CBA, výhod klastrování aplikací C-ITS v reálném životě a integrace více druhů dopravy do ekosystému C-ITS
  • Otevřené bezpečné rozsáhlé nasazení C-ITS nových a stávajících aplikací v komplexních městských prostředích interoperabilních v různých zemích a zahrnujících velké skupiny koncových uživatelů
  • Otevřenou platformu C-ITS na podporu implementace služeb, ověřenou vývojářskými komunitami
  • Ověřené provozní postupy pro rozsáhlé zavádění udržitelných služeb C-ITS
  • Metodiky testování pro vyhodnocování prokázaného dopadu architektur a služeb C-ITS

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
III. - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU a) - poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé Unii
b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
R - aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
I - zvýšení integrace dopravních módů
Odpovědnost  IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Zúčastněné strany IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
ERTICO
IRU, FIA
RACC
EUSKADI
Dynniq
GERTRUDE
SAEM
GERTEK
Macq
MAP
Traffic Management
Technolution Move
KAPSCH, TRAFFIC TECHNIQUE
PIAGGIO Group
NEO GLS
SWARCO
PTV Group
CEIT
I.MET
CTAG
DLR
HTW SAAR
TNO
TU Eindhoven
Newcastle University
TomTom
Barcelona
Bilbao
Vigo
Kodaň
Eindhoven
město Helmond
Newcastle
kraj: Střední Makedonie
Financování Program H2020 částkou 12 575 000,05 EUR
Celkem:  15 057 339,49 EUR
Harmonogram 7/2017 - 5/2021
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723311