ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SUaaVE

Název projektu anglickyGuaranteeing public acceptance of connected automated vehicles in Europe

Popis projektu
Zatímco se nasazení připojených a automatizovaných vozidel (CAV) proměňuje v realitu, jeho přijetí bývá zpochybňováno. Společenské problémy týkající se přijetí ze strany veřejnosti, povědomí uživatelů a etiky se proto stávají prioritními zájmy. Přístup založený na technologickém posunu ohrožuje sociální životaschopnost inovativních technologií, jako je CAV, protože vytváří propast mezi promyšlenou technickou spolehlivostí a veřejným přijetím.
 
Projekt SUaaVE řešil tuto mezeru tím, že se bude opírat o přístup, který zvýšil synergie sociálních věd, výzkumu lidských faktorů a automobilového trhu pomocí iterativního procesu hodnocení a společného návrhu. Projekt zahrnoval více než 4 000 uživatelů (cestujících, tradičních a budoucích řidičů, ohrožených skupin v silničním provozu atd.) a 100 odborníků a zúčastněných stran.
 
Hlavními výsledky byly:
  • Nové paradigma automatizace: ALFRED - úroveň automatizace 4 + spolehlivý empatický ovladač, který „vybavil rozhodovací procesy CAV lidskými emocemi“ pomocí: (a) jednotky EMpathY k pochopení emocionálního a kognitivního stavu cestujících při zohlednění etických zásad společnosti; a (b) adaptivní, kognitivní a emoční rozhraní se souborem služeb (dynamika vozidla, okolní a posturální pohodlí), které  umožnily zlepšit zážitek cestujících.
  • Platforma Virtual Human Centered Design (V-HCD), která umožnila simulaci CAV zaměřenou na lidský faktor, aby posoudila jejich přijetí a urychlila nasazení na trhu.
  • Pokyny na podporu veřejných orgánů, které představují průlom v přijímání CAV veřejností jak pro společnost, tak zejména pro všechny účastníky silničního provozu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU -
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA
Zúčastněné strany RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
INSTITUT VEDECOM
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
CIVITEC SARL
FICOSA ADAS, S.L
CENTRO RICERCHE FIAT SCPA
ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS S.L
Financování Program H2020 částkou 3 894 282 EUR
Celkem  3 894 782 EUR
Harmonogram 5/2019 – 4/2022
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/814999