ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CoEXist

Název projektu anglicky'AV-Ready' transport models and road infrastructure for the coexistence of automated and conventional vehicles

Popis projektu
Posláním projektu CoEXist bylo systematicky zvyšovat kapacitu silničních úřadů na přípravu přechodu k silniční síti s rostoucí úrovní automatizace vozidel (AV).

CoEXist umožnil účastníkům mobility stát se „AV-ready“, což CoEXist definoval jako provádění dopravy a plánování infrastruktury pro automatizovaná vozidla stejným komplexním způsobem jako pro stávající konvenční vozidla, veřejnou dopravu, chodce a cyklisty.
 
CoEXist se zabýval třemi klíčovými kroky v rozvoji dopravy a infrastruktury:
  • Dopravním modelováním připraveným na AV: Validovaným rozšířením stávajících mikroskopických a makroskopických dopravních modelů
  • Silniční infrastrukturou připravenou na AV: Nástrojem pro posouzení dopadu AV na bezpečnost, účinnost provozu, poptávku po prostoru a vývojem pokynů pro návrhy hybridní infrastruktury (sdílenou automatickými i konvenčními vozidly)
  • Silničními úřady připravenými na AV: Vypracováním osmi případů užití u čtyř silničních úřadů (Gothenburg, Helmond, Milton Keynes a Stuttgart), kde byly vyhodnoceny vlivy AV a bezpečnost, účinnost provozu a požadavky na prostor na silnici (pomocí nástrojů CoEXist) a vypracováním podrobných doporučení pro návrh hybridní infrastruktury
     
Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU I. - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
IV. - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU b) - poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii
c) - údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI O - optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování
L - propojení vozidla s dopravní infrastrukturou
E - efektivita silniční sítě a kongesce
Z - zlepšení dopadů na životní prostředí
B - zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
Odpovědnost  RUPPRECHT CONSULT-FORSCHUNG & BERATUNG GMBH
Zúčastněné strany PTV PLANUNG TRANSPORT VERKEHR AG.
STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
RENAULT SAS
INSTITUT VEDECOM
TASS INTERNATIONAL
POLIS - PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE
FORUM DES LABORATOIRES NATIONAUX EUROPEENS DE RECHERCHE ROUTIERE FEHRLAISBL
POLE DE COMPETITIVITE IDFORCAR
UNIVERSITY OF STUTTGART
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
GOTEBORGS KOMMUN
MILTON KEYNES COUNCIL
GEMEENTE HELMOND
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART
Financování Program H2020 částkou 3 474 068 EUR
Celkem  3 474 068 EUR
Harmonogram 5/2017 – 4/2020
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/723201