ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

SISLUM

Název projektu anglickySmart signaling system to increase road safety

Popis projektu
Chůze je  nebezpečnější než jízda autem. První silniční přechody byly vynalezeny ve 30. letech 20. století a od té doby zůstávají téměř stejné. Každý rok si dopravní nehody vyžádají jen v EU přibližně 95 000 úmrtí a 2,4 milionu zranění. 90 % nehod je spojeno s lidskou chybou, přičemž hlavní oběti představují chodci a jezdci , a to především kvůli nedostatečné viditelnosti chodců a nepřiměřené rychlosti vozidel.
 
Problém zůstával nevyřešen kvůli omezením současných dopravních značek a výstražných technologií, jako např: nízká tolerance vůči extrémním povětrnostním podmínkám; absence inteligentních dopravních systémů (ITS). Mnohé ze současných signalizačních systémů deformují povrch vozovky po nepřetržitém průjezdu vozidel přes ně nebo vyžadují složitou a drahou údržbu.
 
V reakci na tyto výzvy přinesla  projekt na trh systém Sislum: nový systém osvětlení, který zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Podporuje "chytrou mobilitu" prostřednictvím maximální viditelnosti přechodu pro chodce a stává se klíčovým zařízením umožňujícím snížit počet dopravních nehod až o 70 %.
 
Podle auditu provedeného certifikovaným orgánem se vzhledem k jeho potenciálnímu vlivu na snížení nehodovosti doporučilo instalovat systém Sislum na místech s větším počtem zranitelných účastníků, jako jsou školy, přechody pro chodce, železniční přejezdy, cyklostezky, autobusové zastávky, výjezdy z parkovišť, letiště a policejní stanice a další.
 
Systém Sislum byl testován na různých úsecích silnic ve třech španělských obcích, včetně testování analytických dat generovaných aplikací, s pozitivním výsledkem zvýšení viditelnosti až na 800 m.
 
Cílem bylo dosáhnout do roku 2022 uvedení na trh a expandovat celosvětově, aby se zvýšila bezpečnost na silnicích a zejména na přechodech pro chodce po celém světě.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU III. -  aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami
Prioritní akce dle evropské směrnice ITS 2010/40/EU  
Prioritní oblast ČR pro ukazatele KPI B - zvášení bezpečnosti silniční dopravy
 
Odpovědnost 

INNOVACIONES SP SL

Zúčastněné strany INNOVACIONES SP SL
Financování Program H2020 částkou 50 000 EUR
Celkem  71 429 EUR
Harmonogram 8/2019 – 11/2019
Kontakt

https://cordis.europa.eu/project/id/875785